Meer 50-plussers aan de slag

14-01-2013

14-01-2013

Amper 39 % van onze vijfenvijftigplussers is aan het werk. In vergelijking met onze buurlanden scoren we dus heel slecht.  

Daarom werken we maatregelen uit om meer 50-plussers aan de slag te houden of te krijgen. Het herbekijken van hoe men anciënniteit verrekent in het loon mag geen taboe zijn, maar ik geloof dat we er vooral voor moeten zorgen dat mensen het langer volhouden op de arbeidsmarkt. Een betere combinatie gezin en arbeid is daarbij essentieel. Volgens mij kunnen we nog veel leren van het beleid in Zweden waar bijvoorbeeld het ouderschapsverlof dubbel zo lang is in vergelijking met het onze.

Lees hier mijn wetsvoorstel

Lees hier een studie van het Zweedse systeem