Laat Borgerhout niet opnieuw het schouwspel worden van rellen.

22-03-2013

22-03-2013

Het N-SA, het Nieuw Solidaristisch Alternatief, heeft een aanvraag ingediend bij de burgemeester om op 1 mei te komen manifesteren aan het Moorkensplein in Borgerhout tegen de PVDA+, de extreem-linkse partij die mee bestuurt in Borgerhout. Het N-SA staat gekend als een neofascistische organisatie. Aan het hoofd staat Oostendenaar Eddy Hermy die in 2011 veroordeeld werd voor aanzetten tot rassenhaat en inbreuken op de antiracismewet. Hij verloor voor 5 jaar zijn burgerrechten. In het verleden werden al aanvragen tot betogingen geweigerd in Mechelen en Gent.

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) gaf een voorlopig positief advies. Deze beslissing is echter nog niet definitief. Als de politie oordeelt dat er veiligheidsproblemen dreigen, wordt de aanvraag herbekeken.

Intussen groeit bij de Borgerhoutenaren de vrees. Als de betoging wordt toegelaten, zal dit worden gezien als een provocatie en dreigen bijgevolg tegenbetogingen en rellen te ontstaan. Niemand wil dat, niet alleen omdat dit voor onveiligheid en vernielingen zorgt, maar ook omdat Borgerhout daardoor weer negatief in het nieuws komt.

Deze vrees is blijkbaar niet ongegrond: de Antwerpse BBTK kondigt in dat geval een reactie aan en verklaarde al: “als het nodig is zullen we gepast reageren.” Onlangs riep ook de lokale handelaarsvereniging van de Turnhoutsebaan, BOHO2140, op tot een verbod tot betogingen in en rondom de winkelbuurten van Borgerhout. Ook UNIZO Antwerpen en de bewoners rond het Moorkensplein uitten hun bezorgdheid.

Ook volksvertegenwoordiger en districtsraadslid Nahima Lanjri (CD&V) is tegen de betoging: “Iedereen heeft recht op een eigen mening, ook als we die mening absoluut niet delen. En zo heeft iedereen ook het recht om te betogen. Maar, er moet wel over gewaakt worden dat dit recht niet leidt tot onveiligheid en vernielingen, want dan schendt je de rechten van anderen. Ik deel de bezorgdheid van de omwonenden, de winkeliersvereniging, UNIZO en vele andere Borgerhoutenaren. Borgerhout is al veel meer dan ons lief is negatief in het nieuws gekomen. Ik wil de burgemeester daarom vragen om bij zijn definitieve beslissing rekening te houden met het hoog risicogehalte dat deze betoging van N-SA met zich meebrengt, wanneer ze toegelaten wordt in Borgerhout. Ik vraag hem daarom zijn advies om te draaien tot een verbod op een betoging in Borgerhout op 1 mei. Ook van een zogenaamd debat tussen N-SA en PVDA+ op het Moorkensplein zoals N-SA voorstelt kan geen sprake zijn.  Het Moorkensplein is openbaar domein en geen plek voor confrontatie tussen extreem rechts en extreem links.”

Nadere info : Nahima Lanjri : 0495.53.51.50

Mail: nahima.lanjri@kamer.cdenv.be