07-05-2020

De plenaire vergadering van de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft het wetsvoorstel over de herziening van de pensioenregeling voor mijnwerkers aangenomen. Dit voorstel moet een foutieve berekening van de pensioenen tegengaan, door een verduidelijking toe te voegen in een bestaand besluit. Daarnaast voorzag het voorstel in een retroactieve uitbetaling van de mislopen pensioenrechten. Via een amendement ingediend door onder meer Nahima Lanjri en Nawal Farih (CD&V) werd in de commissie een akkoord bekomen: de correctie zou toegekend worden met terugwerkende kracht vanaf 2011.

Als Genkse ligt deze problematiek mij bijzonder na aan het hart,” licht Kamerlid Nawal Farih (CD&V) toe. “Deze mijnwerkers hebben jarenlang een gevaarlijk en loodzwaar beroep uitgeoefend, zowel fysiek als mentaal, en zo bijgedragen aan de welvaart van ons land. Zij moeten onbezorgd van hun rust kunnen genieten met het pensioen waar ze recht op hebben. Dit voorstel werd mee opgesteld door academische experts en biedt hopelijk een definitieve oplossing voor een sociaal onrecht dat al jaren aansleept,” aldus de Limburgse politica.

Het maandelijks mislopen bedrag schommelt rond de 200€, op een pensioen tussen 900 en 1400€. Dit maakt een enorm verschil,” benadrukt Kamerlid Nahima Lanjri (CD&V), die in het parlement de Commissie Sociale Zaken opvolgt. “Dit voorstel biedt een oplossing voor een tegenstrijdigheid in de wetgeving, die voor vele ex-mijnwerkers grote gevolgen had. We zijn dan ook opgetogen dat de mijnwerkers nu een correct pensioen zullen ontvangen en dit met terugwerkende kracht tot tien jaar. Ons amendement op dit punt zorgde voor een doorbraak in dit dossier en een oplossing waarmee de mijnwerkersorganisaties en een ruime politieke meerderheid konden instemmen.