10-06-2015

De verkeersveiligheid in Borgerhout is iets wat me na aan het hart ligt. Vanuit de Districtsraad vroegen we de stad om aandacht te hebben voor o.a. snelheidscontroles in de straten van Borgerhout. De politie en de stad delen onze bezorgdheid, verkeersveiligheid is immers voor iedereen een prioriteit.

Om de verkeerssituatie in Borgerhout zo goed mogelijk te maken, wordt er gestreefd naar een gezond evenwicht tussen de inrichting van de rijbanen enerzijds en faire handhaving naar de bestuurders toe anderzijds. Uiteraard gebeurt dit met inspraak en voorlichting van alle partners.

De verplaatsbare flitspaal wordt nu al ingezet om gerichte snelheidscontroles uit te voeren, onder meer tijdens de jaarlijkse verkeersveiligheidscampagne in september. Deze flitspaal wordt geplaatst op locaties waar uit cijfergegevens en analyse blijkt dat dit nodig is en waar geen vaste flitspalen staan.