Op 1 december nam ik deel aan een geanimeerd debat van het Internationaal comité, kortweg IC.  De bestuurders van de aangesloten verenigingen vormden samen een regionaal parlement. Samen met 49 deelnemers ging ik dieper in op hoe het IC de samenleving kan versterken vanuit de sterktes en het perspectief van mensen en gemeenschappen met een migratiegeschiedenis.

De massale opkomst van deelnemers - 49 aanwezigen - toont het belang van inspraak en participatie. Want dat is het doel van de zesmaandelijkse regioraad:  de lidverenigingen betrekken bij het "maken" van het Internationaal comité.

Klik hier voor meer info over het comité.