De Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) helpt alleenstaande ouders die geen onderhoudsgeld krijgen van hun ex-partner, door de niet-betalende partner aan te spreken. De DAVO geeft in veel gevallen ook een voorschot op het achterstallige onderhoudsgeld. Vroeger was er een inkomensgrens voor deze hulp, maar die is in juni 2020 afgeschaft. Ondanks informatiecampagnes van de overheid, blijkt uit de praktijk dat sommige mensen die recht hebben op hulp, geen aanvraag hebben gedaan omdat ze dachten geen recht te hebben. Dit kan komen door onbekendheid met de wet of omdat ze niet opnieuw zijn geïnformeerd over de veranderingen.

Ik vroeg aan minister Van Peteghem hoe de communicatie is verlopen toen de inkomensgrens werd afgeschaft en of mensen die vroeger werden afgewezen nog steeds een voorschot kunnen krijgen met terugwerkende kracht tot juni 2020. Minister Vincent Van Peteghem liet weten dat volgens de huidige wetgeving voorschotten niet retroactief kunnen worden toegestaan. Zolang zij geen nieuwe aanvraag indienen, lopen zij die voorschotten mis.

Kom hier meer te weten over DAVO.

Lees hier mijn volledige vraag. (p. 8-10)