De NMBS sluit 44 van de 135 loketten tegen het einde van dit jaar. In nog eens 37 andere stations worden de openingsuren teruggeschroefd. Reizigers zullen online, via de app of de website, of aan de automaten in het station een ticket moeten kopen. De vervoersmaatschappij doet dit omwille van besparingen in stations waar weinig fysieke tickets worden verkocht en waar er dus weinig klanten komen. Dit is een begrijpelijke beslissing maar het mag de dienstverlening en in het bijzonder voor de kwetsbaren in onze samenleving zoals personen met een beperking of andere reizigers met een beperkte mobiliteit niet in het gedrang brengen. Ik bevroeg de minister naar de gevolgen van de sluitingen voor mensen met een beperkte mobiliteit. 

Vandaag moeten personen met een beperkte mobiliteit reeds heel wat obstakels overwinnen om gebruik te kunnen maken van ons openbaar vervoer. Ze moeten vaak 24 uur op voorhand assistentie boeken, 2 op de 3 stations zijn niet rolstoeltoegankelijk enzoverder. Nu ook nog eens heel wat loketten sluiten, wordt het nemen van de trein mogelijk nog moeilijker voor deze mensen. Zo kunnen ze bij niemand terecht voor informatie of hulp en ook voor het kopen van een ticket zijn ze op zichzelf aangewezen. Voor personen die slechtziend zijn of een motorische handicap hebben, is het kopen van een ticket aan de automaat of op de app niet vanzelfsprekend. Een aantal onder hen zijn bovendien ook slachtoffer van de digitale kloof die door deze beslissing nog eens wordt vergroot. Ik uitte mijn bezorgdheden dan ook bij de minister van Mobiliteit.

In zijn antwoord ontkende de minister met klem dat de assistentie die de NMBS biedt aan mensen met een beperkte mobiliteit zou verminderen door de sluiting. Er zijn afspraken gemaakt met de vervoersmaatschappij dat de hulp en assistentie voor mensen met een beperking in dezelfde mate en op dezelfde manier beschikbaar moet zijn na de sluiting van de loketten. Daarnaast beloofde de minister om sterk in te zetten op de toegankelijkheid van treinen en stations. Dit maakt deel uit van het Boost-plan dat de minister in oktober 2020 voorstelde. Ook zullen er gezamenlijke initiatieven worden opgezet met de MIVB, De Lijn en TEC om de toegankelijkheid van het openbaar vervoer te vergroten. Daarnaast zullen er ook stewards ingezet worden die mensen zullen helpen bij de aankoop van een ticket. 

Lees hier mijn volledige vraag en het antwoord van de minister (vanaf p.15).

12-02-2021