Graag een veilige Turnhoutsebaan in Borgerhout

18-06-2015

18-06-2015

In het verkiezingsprogramma van 2012 riep CD&V Borgerhout al op om een Masterplan op te stellen voor de Turnhoutsebaan. Ook in de districtsraad heb ik de afgelopen jaren al enkele keren gewezen op de verkeersonveilige situatie door het dubbel parkeren, fietsen op het voetpad door het gebrek aan veilige fietspaden, enz.


De stad Antwerpen bekijkt nu samen met de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid met welke maatregelen, in de vorm van kleine ingrepen, men tot een veiligere Turnhoutsebaan kan komen. Daarnaast zal in de woonlobben een zone 30 ingevoerd worden en zullen vanaf deze maand extra parkeerwachters ingezet worden. Dit najaar start men bovendien met een sensibiliseringscampagne rond verkeersveiligheid. Ik ben tevreden dat enkele voorstellen die ik al aanhaalde in de districtsraad nu op stadsniveau worden opgenomen.