Graag duidelijkheid over leefloon voor EU-burgers

18-11-2016

18-11-2016

Als een EU-burger drie opeenvolgende maanden een leefloon krijgt en nog geen drie jaar in ons land verblijft, dan kan hij/zij aanzien worden als een belasting voor onze sociale bijstand. De POD Maatschappelijke Integratie gaat na of iemand al dan niet een zware belasting vormt voor ons sociale bijstandssysteem. Dat doen ze op basis van een automatische uitwisseling van informatie met het OCMW. Indien nodig stuurt de POD Maatschappelijke Integratie het dossier door naar DVZ, die over een intrekking van de verblijfsvergunning zal beslissen. De staatssecretaris communiceerde in het verleden dat  hij wilde dat Europeanen geen aanspraak meer zouden kunnen maken op een leefloon. Ik vroeg om verduidelijking in de commissie Binnenlandse Zaken.

Lees hier mijn vraag en het antwoord van de staatssecretaris (p.25-27).