Goed nieuws voor mensen met een uitkering

26-10-2011

26-10-2011

Op 7 april werd het IPA voor 2011-2012 goedgekeurd in het parlement. Ik heb samen met Stefaan Vercamer hard aan de kar getrokken voor de verhoging van de sociale uitkeringen en ik ben dan ook tevreden dat in september een tweede grote schijf van het akkoord is uitgevoerd.

Betreffende de pensioenen is dit de vierde financiële injectie op rij van de regering-Leterme om de oudste en laagste pensioenen op te krikken. De besteding die nu afgesproken is leidt tot een verhoging van de laagste pensioenen met 250 euro bruto per jaar en tot een verhoging van de laagste werkloosheidsuitkeringen met 204 euro bruto per jaar. Als je weet dat 1 op 5 gepensioneerden een armoederisico loopt (bij de 75-plussers stijgt dit tot 1 op 4) is dit erg belangrijk in de strijd tegen de armoede en het versterken van de wettelijke pensioenpijler.”

Ook voor de invaliden is er een belangrijke doorbraak. Al jaren wordt precaire inkomenssituatie van deze doelgroep aangekaart. Dankzij dit bemiddelingsvoorstel zal elke gerechtigde op een ziekte-en invaliditeitsuitkering vanaf nu 250 euro per jaar extra krijgen. Slachtoffers van arbeidsongevallen en beroepsziekten kunnen respectievelijk maximum 575 en 265 euro extra krijgen. Daarnaast is er voor alle sociale uitkeringen, behalve de werkloosheidsuitkering, een verhoging van 2% voorzien vanaf een bepaald aantal jaren dat men de uitkering krijgt (5 of 6 jaar).

Hieronder kan u een overzicht vinden betreffende de uitkeringen die in het kader van de tweede schijf zijn aangepast.

PENSIOENEN

 • laagste pensioenen stijgen met 250 EUR per jaar
 • andere pensioenen stijgen met 60 EUR per jaar
 • alle gepensioneerden krijgen tussen het vijfde en het vijftiende pensioenjaar een verhoging van  2 %. Op basis van de huidige cijfers levert dit nog eens 170 EUR extra op.
 • Gerechtigden op een inkomensgarantie voor ouderen krijgen 180 EUR per jaar meer.
 • Alle IGO gerechtigden krijgen tussen het 5de en 15de pensioenjaar een verhoging van 2 %. Op basis van de huisige cijfers levert dit nog eens 187 EUR op.

INVALIDITEIT

 • Mensen met een invaliditeitsuitkering zullen ongeveer 250 EUR per jaar extra krijgen.
 • Daaraan wordt vanaf het zesde jaar van invaliditeit een verhoging van 2 % toegevoegd, wat gemiddeld minstens 225 EUR per jaar oplevert.

BEROEPSZIEKTEN

 • De minimumuitkeringen voor beroepsziekten worden verhoogd met 120 EUR per jaar.
 • Na 6 jaar krijgen de gerechtigden op een uitkering voor beroepsziekten nog eens een verhoging van 2 %, wat gemiddeld 190 EUR per jaar zou opleveren.

WERKLOOSHEID

 • De wachtuitkeringen voor samenwonende werklozen stijgen licht met 66 EUR per jaar.
 • De laagste werkloosheidsuitkeringen zullen algemeen een stijging met 204 EUR per jaar kennen.
 • De verhoogde uitkering voor tijdelijke werkloosheid voor bedienden wordt bestendigd.
 • Arbeiders krijgen bovenop hun uitkering een minimum-aanvulling (vanwege werkgever) van 5 EUR per dag tegen 2016. Dit wordt progressief ingevoerd en vanaf 2012 komt er al 2 EUR per dag bij. In 2012 levert dit 460 EUR per jaar op.

 

  Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.