Fiscale hervorming op de sporen zetten

24-04-2013

24-04-2013

Vandaag wordt in het parlement de gemengde commissie ‘Fiscale hervorming’ geïnstalleerd. Kamerleden en Senatoren gaan samen aanbevelingen uitwerken die moeten leiden tot  een grondige hervorming van de fiscaliteit.

CD&V schuift vijf prioriteiten naar voor die zeker moeten terug te vinden zijn in de voorstellen die aan de regering zullen gedaan worden. Voor CD&V moet ons fiscaal systeem eenvoudiger, rechtvaardiger, transparanter en standvastiger:

  1. Vereenvoudiging van de fiscaliteit. De fiscaliteit wordt steeds complexer. In 1999 bedroeg het aantal codes op de aangifte personenbelasting 307, in 2013 zijn er al 788. Zelfs fiscale specialisten dreigen het noorden te verliezen. Het aantal uitzonderingen, bijzondere regimes en aanvullende bepalingen op de basiswetgeving moet sterk verminderen. Daarnaast moet de fiscus maximaal inzetten op het benutten de gegevens waarover hij beschikt zodat nog meer belastingplichtigen een vooraf ingevulde aangifte ontvangen.
  1. Een meer rechtvaardige fiscaliteit: Vele fiscale maatregelen lopen onvoldoende samen met de draagkracht van de belastingplichtigen. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten blijven dragen. 
  1. Een verschuiving van de lasten op arbeid: Een fiscale hervorming dient zich in te schrijven in de noodzaak tot het verminderen van de (para)fiscale lasten op arbeid.
  1. Een meer transparante fiscaliteit: De verschillende soorten belastingen en de omvang van het fiscaal beslag hebben negatieve gevolgen op de inzet en het vertrouwen van burgers en ondernemingen. De fiscale fraude moet maximaal bestreden worden door onder meer een permanente uitwisseling van gegeven tussen de belastingdiensten.
  1. Een meer standvastige fiscaliteit: Het voortdurend wijzigen van de belastingregimes, soms met terugwerkende kracht, is erg nefast voor de economische bedrijvigheid en het beleid van de ondernemingen. Een zekere standvastigheid inzake fiscale bepalingen is een absolute noodzaak voor het bedrijfsleven.

In het algemeen moet de fiscaliteit de politieke beleidskeuzes ondersteunen door corrigerend en sturend te werken, bijvoorbeeld door een vermindering van de lasten op arbeid, het ondersteunen van nieuwe initiatieven, het gunstig beïnvloeden van maatregelen inzake milieu en volksgezondheid en het zwaarder belasten van meer schadedijke producten.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.