13-12-2021 Personen met een handicap die zich naar een ziekenhuis of een andere zorginstelling begeven, hebben vaak nood aan de hulp van een begeleider. Voor sommigen is het fysiek moeilijk om zich alleen te verplaatsen, anderen ervaren veel stress wanneer ze geen begeleiding krijgen. Dit zorgde in het bijzonder tijdens de coronacrisis voor moeilijkheden. Ik drong er dan ook bij minister Vandenbroucke op aan om de European Disability Card, die als bewijs van handicap kan dienen, ook te introduceren en kenbaar te maken in de zorgsector. 

De afgelopen maanden ontving ik heel wat getuigenissen van personen met een handicap die de nodige begeleiding ontzegd werden omdat ze volgens de zorgverleners "in staat zijn om alleen te gaan". Dit terwijl ze vaak een onzichtbare handicap hebben. 

Er bestaat nochtans een handig hulpmiddel dat dergelijke pijnlijke situaties kan voorkomen: de European Disability Card (EDC). Naast een officiële kaart die de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert, is de EDC ook een belangrijk hulpmiddel waarmee personen eenvoudig kunnen aantonen dat ze een handicap hebben. Ook in de context van ziekenhuizen en zorginstellingen zouden personen met een handicap deze kaart kunnen gebruiken zodat het zorgpersoneel op de hoogte is van hun noden. Dit is zeker belangrijk bij interventies waarbij elke minuut telt.

De kennis over de EDC in onze zorginstellingen is echter nog zeer beperkt waardoor personen met een handicap die de EDC tonen vaak niet begrepen worden. Het zorgpersoneel kent de kaart vaak niet. Het is ook de expliciete vraag van gebruikers van de EDC om deze kaart breder kenbaar te maken bij de zorginstellingen en hulpdiensten. Ik pleitte dan ook bij de minister van Volksgezondheid om de European Disability Card beter kenbaar te maken in de ziekenhuizen en zorginstellingen. In zijn antwoord gaf de minister aan dat hij zijn schouders hier verder wil onderzetten en contact op zou nemen met minister Lalieux om te bekijken wat hij kan ondernemen. 

De idee om het toepassingsgebied van de European Disability Card verder uit te breiden naar o.a. de zorgsector heb ik ook opgenomen in mijn resolutie omtrent de European Disability Card.