Er wordt niet gesnoeid in de zorgverloven

25-01-2012

25-01-2012

De verlofstelsels zijn niet kunnen ontsnappen aan de laatste besparingsronde. Toch is er nog veel onduidelijkheid wat er nu gaat veranderen, tijd voor een interview met Nahima Lanjri, CD&V mandataris. 

Visie: De regering moet fors besparen. Gaan ze ook snoeien in de verlofstelsels? 

Nahima: Positief nieuws is dat, ondanks de stevige besparingsronde die voor de deur staat, we erin geslaagd zijn het recht op thematisch verlof onverminderd te behouden. Dit was voor onze partij en mezelf absoluut een prioriteit. Het thematisch verlof geeft mensen immers de kans om hun arbeidsprestaties tijdelijk stop te zetten of te verminderen om specifieke zorgen te verlenen. Het gaat dan om  verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid, het palliatief verlof en het ouderschapsverlof.

In 84 % gaat het omouderschapsverlof. Ouderschapsverlof wordt steeds populairder nu er in meer en meer gezinnen twee kostwinners zijn. Dit maakt de combinatie tussen arbeid en gezin niet altijd evident. Via het ouderschapsverlof geven we  moeders én vaders de kans gedurende bepaalde momenten in hun loopbaan extra ruimte voor hun gezin in te lassen. Een warme nest blijft toch één van de mooiste dingen die we aan onze kinderen kunnen meegeven. Positief is ook dat het ouderschapsverlof vanaf maart wordt uitgebreid van de verlenging van 3 naar 4 maanden. 

Visie: Zijn er veranderingen op til in het tijdskrediet? 

Nahima: Naast de thematische verloven kunnen werknemers in de openbare sector gebruik maken van loopbaanonderbreking en in de privésector van tijdskrediet. Deze stelsels zijn eveneens zeer succesvol, maar ook duur. Een ingreep was absoluut noodzakelijk om de betaalbaarheid van het systeem te kunnen garanderen. Gelukkig is bij de hervorming maximale aandacht besteed aan het behoud van de onderbrekingen voor zorg. Het zal niet meer mogelijk zijn om, zoals vandaag in bepaalde sectoren of ondernemingen wel het geval is, 5 jaar gebruik te maken van tijdskrediet. Toch blijft de mogelijkheid bestaan om 1  jaar tijdskrediet zonder motief op te nemen en 3 jaar met motief, bv. voor zorg voor kinderen onder de 8 jaar, palliatieve zorg, zorg voor een ziek gezins- of familielid en zorg voor een gehandicapt kind. Daarnaast kan men tijdskrediet opnemen voor het volgen van opleidingen: zeer belangrijk nu ‘levenslang leren’ een must is geworden. 

Visie: Gaan oudere werknemers nog de kans krijgen om wat minder te werken, zodat ze ook langer kunnen blijven werken?  

Nahima: Zeker, dat kan via de zogenaamde landingsbanen die mensen aanmoedigen om langer te blijven werken door hen de mogelijkheid te geven hun carrière langzaam af te bouwen in aanloop naar hun pensioen. Deze mogelijkheid blijft bestaan, maar pas vanaf 55 jaar. Een uitzondering voor zware beroepen is wel voorzien. 

Visie: Is er wel een draagvlak voor deze beslissingen?

Nahima: Ik ervaar dat meer en meer mensen zich ervan bewust zijn dat we inspanningen zullen moeten leveren om ons sociaal systeem te behouden en dus betaalbaar te houden. Daarom moeten meer mensen aan het werk en moeten we langer werken. Dit zal echter enkel lukken als die combinatie tussen arbeid en gezin haalbaar blijft en als werkgevers meer overtuigd geraken van de kracht van oudere, ervaren werknemers en hen de nodige kansen blijven geven.

Want tenslotte hebben we allemaal hetzelfde doel: een maatschappij creëren, voor onszelf en onze kinderen, waar het goed is om te werken en te leven en zolang mogelijk gezond en  jong van hart blijven. Dat laatste wens ik u dan ook van harte toe voor 2012!

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.