En het sociaal Reuzeke 2013 gaat naar …

28-09-2013

28-09-2013

Ik had de eer om op zaterdag 28 september “ ‘t Sociaal Reuzeke 2013”,  de prijs voor vrijwilligerswerk, uit te reiken aan Al Ikram en Steunproject.  Met deze tweejaarlijkse prijs wil ACW-Borgerhout organisaties ondersteunen die zich inzetten voor een betere verstandhouding en samenwerking tussen diverse groepen in de samenleving.

De prijs van de jury ging dit jaar naar Al Ikram, die zich dagelijks inzetten tegen armoede en dit doen via onder meer het aanbieden van voeding, babyspullen, kleding, lessen Nederlands en advies. Met hun vrijwilligers helpen ze wekelijks 750 mensen ongeacht hun religie, nationaliteit, verblijfsstatuut of achtergrond.

Naast de prijs van de jury werd ook de publieksprijs uitgereikt. Deze ging naar Steunproject voor hun initiatief “Borgerhout Fietst”, waarmee ze de Borgerhoutse mobiliteitsuitdagingen in de aandacht willen brengen en de allochtone en autochtone fietsers dichter willen brengen.

Naast deze twee winnaars wil ik ook nog de andere genomineerden, “Free hands”,Familieclub Magnifiek” en “KunstZ” bedanken voor hun enorme inzet.