Elk kind heeft recht op kinderbijslag

26-06-2013

Wanneer fraude binnen de sociale zekerheid wordt toegestaan, verdwijnt de solidariteit als sneeuw voor de zon. Fraude met kinderbijslag moet dan ook daadkrachtig worden aangepakt. Anderzijds is kinderbijslag een recht van het kind. Ik heb er dan ook bij de staatssecretaris op aangedrongen dat een kind niet gestraft mag worden voor fraude door ouders en niet zomaar zijn recht op kinderbijslag kan verliezen.

In de media is mist gespuid, waarbij men zich baseerde op foutieve informatie dat de kinderbijslag al kon worden ingetrokken bij het vermoeden van fraude, wat niet het geval is. Tal van reacties kwamen binnen. Kinderbijslag is dan ook een heel gevoelig thema. Vlaams minister van armoedebestreiding, Lieten, noemt het zelfs een bazooka tegen kinderarmoede. Ik ben alvast een blijvende pleitbezorger dat kinderbijslag gegarandeerd blijft en een recht is voor elk kind, nu en in de toekomst.

Op heden heeft elk kind dat legaal in België verblijft recht op kinderbijslag. Meestal gebeurt dat via de ouders of via een andere werkende persoon. Indien zulks niet het geval is, hebben de kinderen nog recht op kinderbijslag via de gewaarborgde gezinsbijslag. De uitkering moet ouders of voogden in staat stellen een deel van de behoeften van het kind te dekken. De bijslag wordt toegekend, zonder dat de gezinnen daartoe zelf veel stappen moeten ondernemen. Hij vormt dus ook een belangrijk instrument in de strijd tegen kinderarmoede.

Sommigen maken echter misbruik van de regels en frauderen, wat eigenlijk neerkomt op diefstal van tegoeden die toekomen aan onze kinderen. Deze fraude daadkrachtig aanpakken is dan ook zeer belangrijk. In de commissie hebben we ook kennis genomen van enkele ernstige vormen van fraude met kinderbijslag, waarbij kindergeld wordt geïnd voor kinderen die helemaal niet bestaan of voor kinderen die in het buitenland vertoeven, of waarbij men beweert tewerkgesteld te zijn, terwijl dit eigenlijk niet het geval is.

Om hier een antwoord op te bieden hebben wij het amendement van staatssecretaris Crombez mee ondersteund. Het is echter voor ons ook belangrijk dat het recht op kinderbijslag ook bij een vermoeden van fraude gegarandeerd blijft, wat steeds het geval is indien het kind legaal in België verblijft. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat een kind wordt gestraft, zelfs indien er fraude wordt gepleegd door de ouders.

Ik ben dan ook tevreden dat de staatssecretaris mee deze bezorgdheid deelt en dit kon bevestigen tijdens de commissie. In dat opzicht ben ik dan ook gerustgesteld dat het recht op kinderbijslag automatisch en ononderbroken gegarandeerd wordt als het kind bestaat. De enige uitzondering daarop is als het kind niet bestaat of zich niet in België bevindt.

Ik ben ook tevreden met de visie van de staatssecretaris dat indien een uitbetaling via de ouders niet kan, men het recht eventueel zal toekennen via grootouders, ooms of tantes, of eventueel automatisch het recht op gezinsbijslag toekennen. Het gezin hoeft daartoe geen extra stappen te zetten, want de RKW zal in voorkomend geval bekijken hoe ervoor gezorgd kan worden dat de kinderbijslag ononderbroken wordt uitgekeerd.

Hierdoor zal geen enkel kind dat legaal verblijft in België zonder kinderbijslag vallen en blijvend kunnen rekenen op een gegarandeerde basiskinderbijslag. Enkel de delen waarop fraude wordt vastgesteld zullen worden ingehouden en enkel indien het kind niet bestaat zal de volledige kinderbijslag worden geschorst. Ook zal er een beroepsprocedure worden uitgewerkt, zodat een burger actie kan ondernemen indien deze overtuigd is dat de beslissing ten onrechte was genomen.

Hier kan u ons persbericht vinden over kinderbijslag

Hieronder kan u zowel mijn tussenkomst in de Commissie Sociale Zaken als de Plenaire vergadering vinden.

26-06-2013

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.