Een GAS-loket voor alle vragen over de nieuwe wet op Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

02-07-2013

02-07-2013

Op 15 mei werd na lange onderhandelingen in de commissie Binnenlandse Zaken de GAS-wet gestemd die vanaf 1 januari 2014 in werking zal treden. Dankzij deze wet krijgen gemeenten meer mogelijkheden om overlast, zoals sluikstorten, in hun wijken en buurten aan te pakken. Er zijn echter nog zeer veel vragen over de GAS-wet. Daarom heeft CD&V een GAS-loket opgericht waar je voor al je vragen over de Gemeentelijke Administratieve Sancties terecht kan.

Met de GAS-wet krijgen gemeenten meer mogelijkheden om een lik-op-stuk beleid te voeren tegen overlast, aangepast aan de lokale bekommernissen en moeilijkheden. Wij beschouwen het als een kaderwet die heel wat extra waarborgen en verbeteringen aanbrengt aan de huidige wet. Met deze extra mogelijkheid, krijgen gemeenten ens teden ook extra verantwoordelijkheid. Ze moeten keuzes maken of ze in hun reglement de leeftijdsverlaging toepassen of niet, of ze ook voor meerderjarigen de mogelijkheid van bemiddeling voorzien, in welke gevallen een alternatieve straf mogelijk is, ... .

Juist omdat er nog zo veel vragen zijn en omdat na nazicht van gemeentelijke reglementen bleek dat er nogal wat absurditeiten erin opgenomen waren, heeft CD&V het initiatief genomen om een CD&V-loket op te richten, waar alle CD&V mandatarissen tot eind 2013 terecht kunnen met hun vragen, bekommernissen en feedback. Dit is mogelijk via de extranetfunctie voor mandatarissen of via mail naar vereniging@cdenv.be. We raden ook éénieder aan om de kaderwet zo correct mogelijk toe te passen en in dialoog te treden met de plaatselijke jeugdraad of middenveldorganisaties.

Met de oprichting van het GAS-loket willen we alvast de daad bij het woord voegen zodat het gezond verstand primeert bij het screenen van de lokale reglementen en onze lokale mandatarissen ondersteunen bij het uitbouwen van een correct GAS-beleid binnen het bredere kader van een precentie- of veiligheidsbeleid zonder uitwassingen. De GAS-wetgeving is namelijk gemaakt om het samenleven aangenamer te maken en niet te verGASsen.