Een evenwichtig akkoord over asiel en migratie

28-11-2011

28-11-2011

“Ik ben heel blij dat er een akkoord bereikt is over asiel en migratie, een akkoord waar ik een steentje heb kunnen bijdragen door mee te onderhandelen in de voorbereidende fase.

Voor CD&V is dit een belangrijk onderdeel van het regeerakkoord. We zijn dan ook tevreden dat er een aanzet is gegeven om te komen tot een geïntegreerd migratiebeleid waarde verschillende onderdelen van het beleid goed op elkaar zijn afgestemd en waar de rechten van zowel van de overheid als van de migranten in kwestie in evenwicht worden gebracht.

Dit wordt voor de eerste maal weerspiegeld in deze tekst. Van asiel en opvangbeleid, naar de strijd misbruiken, over gezinshereniging, naar een integraal terugkeerbeleid en de strijd tegen mensenhandel. Eén visie vanuit 1 minister bevoegd voor alle aspecten van het migratiebeleid. Dit is een grote stap voorwaarts ten aanzien van het verleden. We moeten nu verder gaan op de ingeslagen weg. Uiteindelijk moet dit het maatschappelijk draagvlak vergroten”.

Belangrijke priorteiten voor CD&V in dit akkoord:

 de opvangcrisis beheersen

 • instroom beperken door ontradingscampagnes, onterechte aanvragen afremmen o.a. via lijst veilige landen, en ook voor  EU-landen een verkorte procedure;
 • opvang: geen financiIële hulp (zou aanzuigeffect hebben), enkel materiële hulp in de vorm van opvang (bed, bad, brood);
 • solidariteitsprincipe inbouwen: federaal neemt alle mogelijke maatregelen, maar gemeenten nemen ook verantwoordelijkheid; invoering van een materieel spreidingsplan over alle gemeenten (rekening houdend met opvanginitiatieven die ze al dan niet hebben en draagkracht);
 • asielprocedure wordt  sneller afgehandeld (6 maand ipv 1jaar) hierdoor dus ook meer opvangplaatsen;

 werk maken van een effectief terugkeerbeleid

 • sterker inzetten op vrijwilige terugkeer en herintegratie in land van herkomst.  Maar vrijwillig is niet vrijblijvend: vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet.
 • Er komen extra terugkeercentra indien nodig, er komt een speciaal centrum voor illegale criminelen;
 • Illegale criminelen worden onmiddellijk in zo’n gesloten centrum gezet om prioritair het land te worden uitgezet;
 • Werken aan meer readmissieakkoorden (terugname);

de snel-Belgwet hervormen

 • criteria: ononderbroken verblijf van min 5 jaar,  kennis taal, integratie, werk : m.a.w. integratie wordt  opnieuw een voorwaarde om Belg te worden;
 • beperking aantal procedures en naturalisatie wordt voorbehouden voor uitzonderingen;
 • mogelijkheden tot intrekken nationaliteit;

misbruiken aanpakken

 • schijnhuwelijk en schijnsamenwoonst (o.a. door oprichting databank)
 • medisch toerisme strenger controleren, via oprichting garantendatabank
 • domiciliefraude aanpakken
 • misbruiken inzake (medische) regularisatie
 • misbruik van ons systeem van juridische en sociale bescherming wordt aangepakt, zo bv. geen steun voor EU’ers de eerste 3 maand (cfr. Rest van Europa)
 • mensenhandel en mensensmokkel, zelfs speciale aandacht voor illegalen in havenzones
 • intensifiëren van  controle op verblijfsrecht (de eerste 3 jaar) zoals voorzien in onze strengere wet gezinshereniging , maar ook EU-onderdanen  (cfr. Oproep Liegeois)
 • regularisatie: geen collectieve,  beoordeling geval per geval 

beschermen wie bescherming nodig heeft

 • NBMV: speciale aandacht voor opvang, i.s.m.  de gemeenschappen, een databank, een betere ondersteuning van de voogden en ook voogden voor NBMV uit Europa;
 • Slachtoffers mensenhandel  worden beschermd;
 • Kinderen worden in principe niet opgesloten;
 • Meer informatie voor slachtoffers schijnhuwelijk, schijnsamenwoonst en gedwongen huwelijk;
 • Statuut en tijdelijk of definitief verblijfsrecht voor staatslozen;

Hier kan u het artikel uit het belang van Limburg vinden over het akkoord.

  Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.