Een begroting die de toekomst voorbereidt

27-11-2011

27-11-2011

Vandaag werd de lang verwachte begroting voorgesteld dewelke een noodzakelijk, hoopvol, rechtvaardig, verstandig en voorzichtig antwoord geeft op de uitdagingen van vandaag.

Deze begroting geeft een noodzakelijk antwoord, want ze zet de toekomst op orde en doet wat Europa vraagt: het tekort met meer dan 11 miljard euro terugdringen

Deze begroting geeft een hoopvol antwoord, want ze biedt een toekomstperspectief om ons sociaal model overeind te houden. Dat doet ze door te besparen in de sociale zekerheid, zonder erop in te hakken. Door hervormingen inzake arbeidsmarkt en pensioenen door te voeren, die meer mensen langer aan het werk houden, met: 

 • Een loopbaanvoorwaarde van 40 jaar voor vervroegd pensioen, en een leeftijd van 62 jaar in 2016.
 • Het beperken van wachtuitkeringen in de tijd.
 • De harmonisering van de brugpensioensystemen op 60 jaar en 40 jarige loopbaan.

Het is ook een begroting die een rechtvaardig antwoord geeft op de vraag naar een eerlijke verdeling tussen besparingen (tweemaal zoveel als oorspronkelijk in de formateursnota van begin juli) en ontvangsten (bijna de helft minder nieuwe ontvangsten dan aanvankelijk in de formateursnota).

Deze begroting geeft een verstandig antwoord, want: 

 • Mensen die werken worden niet geconfronteerd met nieuwe lasten.
 • Bedrijven die correct ondernemen worden verder ondersteund.
 • De koopkracht van de gezinnen wordt gevrijwaard.
 • De grote kapitaalinkomens (zij die kapitaal hebben van meer dan 400.000 euro en hier 20.000 euro per jaar aan inkomen uit halen) betalen een solidariteitsbijdrage van 5%. Mensen met een gewoon spaarboekje worden dus niet geraakt.
 • Er komt geen fiscale amnestie voor mensen die zwart geld bezitten. In tegendeel: fiscale en sociale fraude zullen nog verder stevig worden aangepakt.

Het is tenslotte een voorzichtige begroting, want: 

 • We houden rekening met een groei van 0,8 %, terwijl de Europese Commissie uitgaat van 0,9 %. Uiteraard zal de begroting altijd worden getoetst aan evoluties in de groei.
 • Het uitsluiten van nieuwe initiatieven in 2012 maakt het aanleggen van een buffer mogelijk.
 • Verschillende begrotingsposten zijn voorzichtig ingeschat.

Samen met het akkoord over de staatshervorming, de bijzondere financieringswet en de splitsing van BHV, creëren deze begroting en deze hervormingen voor de volgende regering de kans om de toekomst op orde te zetten.

Hiermee is opnieuw bewezen dat onderhandelen loont.

  Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.