24-09-2018

"Discriminatie tolereren we niet op het werk, in het onderwijs, op de woonmarkt, nergens. Met stedelijke informatiecampagnes willen we slachtoffers van discriminatie informeren over hun rechten en sensibiliseren om racisme te melden via een stedelijk meldpunt. We voeren zelf praktijktesten uit om discriminatie te voorkomen op de woningmarkt. Een kwalitatieve woonst is een basisrecht. Aan de gemeentelijke subsidiereglementen en –overeenkomsten wordt een anti-discriminatiecharter toegevoegd, waarbij ook aandacht gaat naar holebi- en transfobie." (verkiezingsprogramma CD&V Antwerpen 2018)