Discriminatie op huurmarkt aanpakken

26-09-2018

26-09-2018

40 procent van de Antwerpenaren met een allochtone naam, wordt gediscrimineerd op de huurmarkt. Zo bleek uit een onderzoek van de VUB. Dat is onaanvaardbaar. Samen met CD&V Antwerpen wil ik discriminatie aanpakken met praktijktesten, een centraal meldpunt en campagnes. Daarnaast willen we  extra maatregelen nemen om kansarmen verder te ondersteunen op de huurmarkt.

CD&V Antwerpen wil praktijktesten op de woonmarkt invoeren binnen een breder plan om discriminatie aan te pakken. Dat moet gebeuren in overleg met de vastgoedsector.  Daarnaast willen we een centraal meldpunt voor discriminatie en racisme oprichten. Dat moet de drempel om discriminatie te melden kleiner maken, en moet de stad meer mogelijkheden geven om een gericht beleid te voeren. Tot slot willen we ook met campagnes blijven inzetten op het tegengaan van racisme en discriminatie.

Naast discriminatie ontneemt ook een zwakke financiële situatie sommige huurders kansen op de huurmarkt. CD&V Antwerpen wil stedelijke verhuurkantoren en een huurgarantiefonds oprichten om die groep verder te ondersteunen.

We willen de sociale verhuurkantoren omvormen tot stedelijke verhuurkantoren die een ruimer bereik hebben dan enkel mensen met een zeer laag inkomen. De stedelijke verhuurkantoren huren woningen en appartementen op de private markt, en verhuren die aan een lager tarief door aan sociale huurders. In ruil voor iets lagere prijs, krijgt de verhuurder een betalingsgarantie en staat het verhuurkantoor in voor volledige beheer en herstellingswerken. Op die manier geven stedelijke verhuurkantoren extra kansen aan huurders en bieden ze zekerheid aan verhuurders.

Een tegenslag kan iedereen treffen op elk moment: een echtscheiding, een faillissement, medische problemen… het zorgt voor een moeilijke tijd, ook financieel. Het stedelijk huurgarantiefonds dat CD&V Antwerpen wil oprichten, is er voor mensen die door een moeilijke periode gaan. Het fonds is een tijdelijk financieel vangnet om achterstallige huur te betalen, beperkt in de tijd. De oprichting van een stedelijk huurgarantiefonds geeft financiële zekerheid aan huurders en verhuurders.