Discreet bevallen: weldra mogelijk in België

11-03-2013

11-03-2013

Ik ijver al sinds 2008 om discreet bevallen mogelijk te maken. Ik ben dan ook zeer tevreden met de vorderingen in de Senaat met betrekking tot dit dossier. Dinsdag startte de Senaat de voorbereidende werkzaamheden op en als alles verloopt volgens plan zal het in dit voorjaar kunnen worden gestemd. Vooral sinds de vondst van Pieter De Kleine op 3 november 2012 is het dossier in een stroomversnelling geraakt.

Over de discrete bevalling wordt al lang gepraat in de Wetstraat, maar meningsverschillen tussen de partijen bemoeilijkte het uitwerken van één stuk. Een belangrijke discussie hierbij was het verschil tussen anoniem bevallen en discreet bevallen. In tegenstelling tot bij anoniem bevallen, wordt bij discreet bevallen de identiteit van de moeder bewaard. Hierdoor kan men, indien het kind het wenst, er toch nog een "link" worden gevonden naar de moeder.

De vondst van Pieter De Kleine bracht dit dossier in een stroomversnelling. Vorige week werden er in de verenigde Senaatscommissie Justitie en Sociale Aangelegenheden de eerste hoorzittingen gehouden, die in de loop van het voorjaar tot een consensus moeten leiden.

Ik heb er alvast een goed oog in.

Lees hier ons persbericht (2012)

Bekijk hier het fragment uit het journaal (2008)

Lees hier mijn wetsvoorstel voor discreet bevallen.