De verlenging van het ouderschapsverlof is bijna een feit

10-05-2012

10-05-2012

"Het ontwerp KB voor de verlenging van het ouderschapsverlof is klaar en zal hopelijk gepubliceerd worden voor 1 juli" . Dit was het antwoord van Minister De Coninck op de vraag van mij om duidelijkheid te verschaffen op de invoering van de verlenging van het ouderschapsverlof.

Ondanks het akkoord dat bereikt is tussen de sociale partners kan de vierde maand ouderschapsverlof namelijk nog niet worden toegekend aan gerechtigden zolang het KB niet is gepubliceerd

De inhoud is inmiddels bekend: iedereen met kinderen jonger dan 12 jaar krijgt recht op 4 maanden ouderschapsverlof. De vierde maand zal echter enkel vergoed worden voor kinderen geboren na 8 maart 2012. Dit heeft ook gevolgen voor het pensioen: enkel betaalde maanden ouderschapsverlof worden immers gelijkgesteld voor het pensioen.

Ik begrijp dat de regering, gezien de budgettaire beperkingen, momenteel niet meer kan vergoeden. Toch vind ik het jammer dat het systeem op deze manier minder transparant wordt. Hopelijk zal de ongelijkheid volgend jaar, in een betere financiële context, alsnog weggewerkt worden.

Lees hier mijn vraag.