6-07-2021 - Het percentage van personen met een handicap die werken bij de overheid daalt jaar na jaar. Een problematische evolutie terwijl de overheid net het goede voorbeeld zou moeten geven. In 2019 waren er in federale openbare ambten slechts 1,22% medewerkers met een handicap. Het wettelijk quotum is 3%. Vanuit het werkveld kreeg ik het signaal dat voornamelijk de aanwervingsprocedures van de federale overheid heel wat obstakels opwerpen voor personen met een handicap. Ik vroeg minister De Sutter om op te treden tegen deze drempels. 

Een van de grootste problemen bij de aanwervingen bij de federale overheid is een gebrek aan aangepast werk, maar ook een gebrek aan aangepaste testen – neem bijvoorbeeld de generieke testen van Selor. De teksten zijn dan wel vormelijk aangepast, aan de inhoud verandert er vaak niets. Er zijn namelijk heel wat mensen met een handicap die over de juiste competenties voor een bepaalde job beschikken maar uit de boot vallen omdat ze niet aan de generieke competenties voldoen. Denk bijvoorbeeld aan een IT'er die over de nodige technische competenties beschikt maar niet altijd de sociale vaardigheden heeft die getest worden door Selor. Er is nood aan aangepaste aanwervingsprocedures waarbij er getest wordt wat mensen echt moeten kunnen voor de job. Dit is meteen ook een van de aanbevelingen van de BCAPH (Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt). 

Minister De Sutter beloofde te onderzoeken of we alternatieve aanwervingsprocedures kunnen opzetten voor personen met een handicap die beter aangepast zijn. Ook stelde de minister dat ze de aanbevelingen van de BCAPH in overweging zal nemen. Ik volg dit verder op.