De loonkloof tussen man en vrouw, tot 2000 EUR verschil

25-04-2011

25-04-2011

Zoals elk jaar heeft de K.U. Leuven zijn Salarisenquête gehouden en weeral is het aanvoelen bevestigd dat vrouwen duidelijk minder verdienen dan mannen. Nog opvallender hierbij is dat de berekening op basis was van voltijdse equivalenten. Het feit dat vrouwen sneller huishoudelijke taken op zich nemen en daardoor kiezen voor een drie-vierde werden hierbij dus uitgefilterd.

Vacature.com maakt zoals elk jaar nuttig gebruik van deze gegevens om een listing te maken van de best betalende mannenberoepen en de best betalende vrouwenberoepen. Ik heb deze twee listings een naast elkaar gelegd en daarbij kunnen we enkel tot de constatatie komen dat vrouwen minder worden betaald dan mannen. Zelfs wanneer er sprake is van barema’s zoals bijvoorbeeld bij de leraar hoger onderwijs worden de vrouwen minder betaald dan de mannen.

 

De 10 best betalende beroepen bij mannen

 

 De 10 best betalende beroepen bij vrouwen

 

Beroep

Brutomaandloon (mediaan)

 

Bedrijfsleider

 

6000 EUR

Magistraat

6000 EUR

Kantoorhouder

4400 EUR

Architect

4325 EUR

Verkeersleider

4000 EUR

Leraar hoger onderwijs

3785 EUR

Apotheken

3753 EUR

Medicus

3740 EUR

Politieagent

3700 EUR

Jurist

3580 EUR

 

 

 

Beroep

Brutomaandloon (mediaan)

 

Bedrijfsleider

 

3900 EUR

Kantoorhouder

3871 EUR

Leraar hoger onderwijs

3417 EUR

Apotheker

3286 EUR

Medicus

3273 EUR

Projectleider

3253 EUR

Notaris

3073 EUR

Militair

3065 EUR

Jurist

3000 EUR

Verpleegkundige

3000 EUR

 

 Ik wil hierbij niet van leer gaan dat deze gegevens het ultieme bewijs zijn dat  de werkende vrouw nog altijd wordt gediscrimineerd want enkele belangrijke gegevens ontbreken maar ik wil vooral eens via data duidelijk maken dat er wel degelijk een loonkloof is voor vrouwen. Een groot verschil met andere gegevensdatabanken is dat hier de sociale sector, waar vele vrouwen actief zijn,  er is uitgefilterd, alsmede alle vrouwen die geen voltijdse functie bekleden. Het gaat hier over de high tier, de mensen die geld wel belangrijk vinden.

Alleen al het verschil in variantie bij de mannelijke en vrouwelijke populatie spreekt boekdelen. Ergens is het dus blijkbaar moeilijk voor een carrièrevrouw om écht tot de hogere functies door te breken wat de ideologische basis was voor ons wetsvoorstel om quota vast te leggen in raden van bestuur.

Persoonlijk hoop ik wel dat dit maar een tijdelijke maatregel zou moeten zijn. Ik ken ook genoeg van economie om te beseffen dat een te sterke verstoring van de markt, ook de arbeidsmarkt, nefaste effecten kan hebben maar we mogen een discussie van rechtvaardigheid langs de andere kant ook niet uit de weg gaan.