De loonkloof bekampen

10-05-2011

10-05-2011

Ik heb in samen met Sonja Becq, Leen Dierick en Stefaan Vercamer een wetsvoorstel ingediend om de loonkloof aan te kaarten.

Dit wetsvoorstel strekt ertoe de loonkloof tussen vrouwen en mannen te bestrijden door het opleggen van een onderhandelingsplicht aan de sociale partners en een rapporteringsplicht aan de werkgevers.

  • de sociale partners moeten op alle niveaus thema’s als werkgelegenheidsmaatregelen en loonkostenontwikkeling bespreken en verwerken in collectieve arbeidsovereenkomsten. De initiatiefnemers vinden het opportuun om de problematiek van het loonverschil tussen mannen en vrouwen toe te voegen aan deze thema’s;
  • iedere Belgische onderneming die personeel tewerk stelt legt jaarlijks een sociale balans neer met specifieke informatie over het personeelsbestand: aantal tewerkgestelden, personeelsverloop, opleiding, enz.

De indieners willen de werkgevers bewust makenvan de loonpolitiek die zij voeren en de loonverschillen tussen de vrouwelijke en de mannelijke werknemers door de loongegevens van hun werknemers, opgesplitst tussen mannen en vrouwen te laten opnemen in de sociale balans.

hier kan u het wetsvoorstel lezen