Crisis in de opvang blijft duren

06-10-2010

 06-10-2010

Gisteren kwamen staatssecretarissen Courard en Wathelet in de kamercommissie Binnenlandse Zaken toelichting geven over de crisis in de opvang van asielzoekers.

Als de huidige stijging zich voortzet zal men tegen het eind van dit jaar voor 22.000 mensen opvang moeten voorzien, om taferelen zoals vorig jaar, waarbij gezinnen midden in een strenge winter op straat werden gezet, te vermijden. Men denkt hierbij o.a. aan het gebruik van leegstaande kazernes van het Belgisch leger.

De huidige problemen in de opvang werden al langer voorspeld en ik waarschuwde de bevoegde minister en staatssecretaris al vele malen om actie te ondernemen tegen deze mensonwaardige taferelen.