31-03-2021 - Sinds 1 februari 2021 zet de stad COVID-coaches in om Antwerpenaren die besmet raken met het coronavirus, te informeren en te ondersteunen. In de zwaarder getroffen buurten, gaan de coaches langs of nemen ze telefonisch contact op met de inwoners die besmet zijn met het coronavirus. Ze geven dan meer informatie over de te volgen richtlijnen inzake isolatie en quarantaine en bieden ondersteuning indien nodig. Dit als aanvulling op de Vlaamse contactopsporing die werd opgezet. Sinds kort worden deze coaches ook ingezet in het onderwijs. Ik vroeg schepen Beels naar de rol van deze coaches in het onderwijs.

De voorbije weken werden de COVID-coaches al een tiental keer ingezet op vraag van de scholen. In haar antwoord verduidelijkte schepen Beels dat scholen samen met het CLB de coaches kunnen contacteren om langs te gaan bij leerlingen die moeilijk bereikbaar zijn. De coaches zorgen ervoor dat de betrokken gezinnen voldoende informatie en ondersteuning krijgen om de quarantaine of thuisisolatie goed op te volgen. Daarnaast kunnen zij ook contact opnemen met andere welzijnswerkers wanneer blijkt dat er nog anderen noden in de gezinnen zijn.