27-05-2021 - Stel je voor, je werkt als zorgkundige in een rust- en verzorgingstehuis. Je kreeg vorig jaar voor de eerste keer consumptiecheques. En ook dit jaar krijg je wellicht een premie in de vorm van consumptiecheques. Alleen ondervond je al bij het winkelen dat je die niet kan verzilveren in je favoriete handelszaken, noch in je favoriete restaurants, of in het café waar je graag komt... Heel wat handelaars mogen de cheques namelijk niet aanvaarden. Je loopt van het kastje naar de muur. Zeer frustrerend, zeer onduidelijk en zeer verwarrend. Ik riep minister Dermagne op om duidelijkheid te verschaffen over de consumptiecheques en deed verschillende suggesties om de werking te verbeteren.

Voor heel wat burgers is het onduidelijk waar ze hun consumptiecheques kunnen besteden. In 90% van de winkels kan je vandaag niet terecht met de cheques. Heel wat handelaars kunnen de cheques namelijk niet aanvaarden omdat ze niet voldoen aan de complexe voorwaarden (o.a. verplicht 1 maand gesloten geweest; max. aantal werknemers). Terwijl andere handelaars er voor terugdeinzen omwille van de extra kosten die gepaard gaan met het aanvaarden van papieren cheques. Zij moeten immers de ontvangen consumptiecheques aangetekend opsturen naar de uitgiftekantoren. Geen wonder dat 2 op 3 consumptiecheques momenteel stof vergaren in de kast.

Als we een win-win situatie willen waarbij we zorgen voor meer koopkracht voor werknemers enerzijds en het ondersteunen van de lokale economie anderzijds, moet het systeem goed werken. Ik ben blij dat u ingaat op mijn suggestie en er mee voor zal zorgen dat de cheques ruimer gebruikt kunnen worden.

Binnenkort zullen heel wat werknemers consumptiecheques ontvangen in het kader van het loonakkoord. Consumenten moeten deze ook naar keuze kunnen besteden. Daarom deed ik volgende suggesties:

  • Zorg ervoor dat het toepassingsgebied van de consumptiecheques verruimd wordt, zodat ze niet enkel besteed kunnen worden in de horeca-, cultuur- , sportsector en een beperkte groep handelaars maar in alle winkels.
  • Zorg ervoor dat deze uitbreiding ook geldt voor de consumptiecheques die in het verleden al werden uitgegeven. Zo ontstaan geen verschillende soorten cheques, die je in de ene winkel wel mag uitgeven en in de andere niet. Dit is nog verwarrender.
  • Zorg ervoor dat de cheques enkel nog digitaal uitgegeven worden. Papieren cheques gaan namelijk vaker verloren en het verlengen van de geldigheidsduur is een moeizame operatie. Daarom, mijnheer de minister, is het noodzakelijk dat we er zo snel mogelijk voor zorgen dat de cheques enkel nog digitaal uitgegeven worden.

Minister Dermagne kondigde aan dat hij het toepassingsgebied van de consumptiecheque zo ruim mogelijk wil uitbreiden. De cheque zou ook gebruikt kunnen worden bij de kapper of schoonheidsspecialiste, in alle winkels, voor fietsreparaties enzoverder.  De cheques zullen echter niet kunnen worden gebruikt voor online aankopen. Daarnaast gaf de minister aan om in overleg te zijn met de uitgiftekantoren om de consumptiecheques volledig elektronisch te maken. De minister onderzoekt of deze aanpassingen ook kunnen gelden voor de consumptiecheques die reeds werden uitgegeven. 

Lees hier mijn volledige tussenkomst.