“Onze cultuur in stand houden lukt alleen door cultuur te blijven creëren,” zei cultuurhistoricus Johan Huizinga eens. Hij heeft gelijk. Wat is een samenleving zonder kunstenaars, musici, theatermakers? Elke dag brengen zij mensen samen door schoonheid en verwondering te creëren. Na 20 jaar kunnen we deze kunstwerkers met het kunstwerkattest een nieuwe, ondersteunende regeling bieden. Een belangrijke regeling die tewerkstelling en professionalisme in de sector zal bevorderen.

Het kunstwerkattest is een waardevolle vervanger van het kunstenaarsstatuut. Het gaat om een regeling die mensen in de artistieke sector een betere toegang geeft tot de sociale zekerheid, ook voor starters. Het zorgt ervoor dat kunstwerkers zich volledig kunnen toeleggen op hun artistieke activiteiten, hun werk.

Kunstenaars moeten een aanvraag indienen bij de kunstwerkcommissie die zal worden samengesteld uit vertegenwoordigers van de sector, de sociale partners en sociale zekerheidsinstellingen. Men zal moeten aantonen dat er effectief sprake is van een professionele artistieke praktijk om zo’n attest te krijgen. Wanneer ze voldoende bewijzen kunnen voorleggen, ontvangen ze het kunstenaarsattest dat vijf jaar geldig is. Met dit attest krijgen ze toegang de sociale zekerheid.

Omdat starters per definitie geen goed onderbouwd dossier kunnen voorleggen, werd voor hen een uitzonderlijke regeling uitgewerkt. Zij krijgen een tijdelijk attest voor drie jaar zodat ze de kans krijgen om de voorwaarden waar te maken die nodig zijn voor een definitief kunstwerkattest. 

Deze nieuwe regels zijn niet in een ivoren toren in Brussel vastgelegd. Het was de sector zelf die de pen mee heeft vastgehouden.

Meer infomatie volgt.