18-12-2019

Dit jaar klopten 10.500 extra mensen aan bij de voedselbanken. Dat was in september. Ondertussen zullen het er ongetwijfeld nóg meer zijn. Mensen die beroep doen op voedselhulp zijn mensen die in armoede leven of die de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen. Het zijn de zwaksten in onze samenleving. Toch staan de budgetten van de sector onder druk. Door de hervorming van het Europees voedselhulpprogramma dreigt het budget voor voedselhulp te dalen. De discussie daarover is al een tijdje bezig, maar of het budget daar nu écht zal dalen of niet, wij moeten ervoor zorgen dat de steun voor voedselhulp gewaarborgd blijft. Ik vroeg daarom aan de minister hoe hij dat wil doen. Ik ben blij dat de minister het met mij eens is dat een daling van het budget absoluut niet kan. Ik blijf echter ook aandringen op een stijging van middelen, gezien de stijging van het aantal mensen dat beroep doet op voedselhulp. Ik roep de volgende regering dan ook op om hier werk van te maken. 

Lees hier mijn vraag en het antwoord van de minister. (vanaf p. 1)