Onlangs diende ik een resolutie in om een inclusiever arbeidsmarktbeleid te voeren met een volwaardige plek voor wie een arbeidshandicap heeft. Heel wat personen met een handicap kunnen en willen werken maar worden geconfronteerd met discriminatie en moeilijk te overwinnen drempels. België behoort met een disability employment gap (kloof tussen tewerkstellingsgraad van de actieve bevolking in het algemeen en tewerkstellingsgraad van de actieve bevolking met een lichte en/of zware tewerkstellingsbeperking) van 35,3% op Europees niveau tot de slechtste leerlingen van de klas. Alleen Kroatië en Ierland doen nog slechter. Het EU-gemiddelde ligt op 21,4%.In mijn resolutie stel ik zowel voor de overheid, reguliere arbeidsmarkt als zelfstandigen maatregelen voor die deze cijfers moeten opkrikken. Ondanks het streefcijfer van 3%, werken er vandaag amper 1,09% personen met een handicap bij de federale overheid. 

 Ook de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap bracht een positief advies uit over de resolutie.

Lees meer: https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/3318/55K3318001.pdf