Het aantal naturalisatiedossiers blijft afnemen. Sinds het begin van dit jaar is de berg achterstallige dossiers gedaald met 5.732 stuks: van 17.802 naar 12.070. 'Als alles goed gaat hebben we tegen het einde van deze legislatuur alle achterstallige dossiers behandeld', zegt CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri, voorzitter van de commissie Naturalisaties.

Niet iedereen kan zomaar Belg worden. Sinds 2013 gelden er strikte voorwaarden waaraan kandidaten moeten voldoen. Zo moeten ze minimaal 5 jaar in ons land zijn, een officiële landstaal kennen, bewijzen dat ze gewerkt hebben en maatschappelijk geïntegreerd zijn (kennis streektaal, inburgeringsattest). Wie aan de wettelijke voorwaarden voldoet, kan een aanvraag indienen via de gemeente.

Maar, naast deze procedure die via de gemeente loopt, bestaat er ook nog een procedure om Belg te worden, namelijk de naturalisatieprocedure, die via de Kamer verloopt. Dat is een gunstprocedure.

Aan het begin van deze legislatuur, in 2014, was er nog een enorme achterstand van naturalisatiedossiers die ingediend waren voor deze verstrenging. Deze bedroeg bijna 36.642. Tegen eind 2015 waren het er nog 24.716. Tegen eind vorig jaar nog 17.802. Momenteel staat de teller op 12.070 dossiers, slechts 5.567 daarvan zijn nog nooit door de commissie van naturalisaties onderzocht. De overige dossiers zijn wel onderzocht, maar werden verdaagd. Bijvoorbeeld om nog een bijkomend advies in te winnen van het parket over een lopend onderzoek naar een schijnhuwelijk of om de betrokkene tijd te geven zijn kennis van het Nederlands te bewijzen. In deze legislatuur heeft de commissie 12.075 naturalisatiedossiers goedgekeurd en 6.072 dossiers definitief verworpen en 6.425 dossiers afgesloten om diverse redenen.

'Dit jaar heeft de commissie voor naturalisaties 2790 dossiers goedgekeurd, 1433 dossiers verworpen en 1509 dossiers afgesloten (reeds Belg via een andere procedure, overleden, dossier nooit vervolledigd, ', zegt Nahima Lanjri.
Op voorstel van voorzitter Nahima Lanjri heeft de commissie naturalisaties alle burgemeesters van ons land (589) aangeschreven en de namen opgevraagd van de mensen die via de gemeentelijke procedures Belg zijn geworden. Dit om te vermijden dat er nog tijd werd gestoken in het behandelen van dossiers van mensen die intussen Belg zijn geworden via de gemeentelijke procedure. '562 burgemeesters hebben geantwoord, waardoor heel wat dossiers konden worden afgesloten.', zegt Nahima Lanjri. 'Voor de 27 ontbrekende gemeenten hebben we aan de minister van Binnenlandse Zaken gevraagd om de namen van de mensen met een lopend naturalisatiedossier te koppelen aan het rijksregister om na te gaan of ze effectief al Belg zijn. Zo hebben we nog eens 169 dossiers kunnen afsluiten omdat de aanvrager intussen reeds Belg is, overleden is of geschrapt is uit het bevolkingsregister.'

Pers

Demorgen.be, 15/11/2017, 'Achterstand bij naturalisaties drie keer kleiner'.
De Morgen, 16/11/2017, 'Achterstand bij naturalisaties drie keer kleiner dan in 2014', R. Wauters (c)
Het Laatste Nieuws, 16/11/2017, 'Achterstand naturalisaties nog deze legislatuur weggewerkt' (c)

 

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.