Dankzij mijn wetsvoorstel kunnen ouders al sinds 1 juni 2020 veel flexibeler ouderschapsverlof opnemen, om zo werk en gezin beter op elkaar af te stemmen. Elke ouder heeft per kind recht op 4 maanden ouderschapsverlof. Als je voltijds werkt, kan je vandaag kiezen voor

  • Voltijds ouderschapsverlof gedurende 4 maanden
  • Halftijds werken, halftijds ouderschapsverlof gedurende 8 maanden
  • Viervijfde werken en 1 dag per week ouderschapsverlof gedurende 20 maanden
  • Een halve dag per week ouderschapsverlof gedurende 40 maanden (1/10)
  • Een volledige dag om de twee weken gedurende 40 maanden (1/10)

Tot nu toe hadden ouders die voor één van de twee laatste opties kozen, geen recht op de aanmoedigingspremie die wel geldt in de eerste drie gevallen. Ik ben blij dat Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) ervoor zorgt dat alle ouders die ouderschapsverlof opnemen, in welke vorm dan ook, vanaf 1 september 2020 de Vlaamse aanmoedigingspremie ontvangen, bovenop de onderbrekingsuitkering van de RVA.

Bij de start van het nieuwe schooljaar zullen werknemers in de privésector maandelijks €33,65 bruto krijgen als ze 1/10eouderschapsverlof opnemen. Voor werknemers uit de social profitsector bedraagt dit €84,12 bruto. Vandaag nemen zo’n 800 Vlamingen 1/10e ouderschapsverlof op. Ik ben blij dat we er, met de combinatie van flexibel ouderschapsverlof en de aanmoedigingspremie die nu is uitgebreid, kunnen voor zorgen dat hun werk en de zorg voor het gezin zo goed mogelijk kunnen combineren.   

23-06-2020