13-12-2019

Vanaf 2020 verdwijnt de papieren versie van het  A-blad. Dat magazine brengt Antwerpenaars elke maand nieuws, praktische informatie en aankondigingen van evenementen. Antwerpenaren die voor 1949 geboren zijn krijgen het A-blad nu nog automatisch op papier thuisbezorgd. Dat is nuttig, want sommige inwoners van de stad hebben moeilijk toegang tot het internet of zijn niet vertrouwd met de nieuwe technologieën. Door het A-blad binnenkort alleen nog maar digitaal beschikbaar te maken vallen sommige mensen uit de boot. Daarom vroeg ik aan de schepen of het toch nog mogelijk is om het A-blad op papier te verdelen voor mensen die dit wensen.

Volgens de schepen wordt het gedrukte blad al jaren afgebouwd en bereikt het papieren blad maar 4% van de Antwerpenaren. Hij stelt dat de meeste senioren steeds minder nood hebben aan een papieren blad, omdat zij almaar meer hun weg vinden op het internet. Ik ving toch andere signalen op. Van verschillende senioren(-organisaties) kreeg ik te horen dat zij dit echt een verlies vinden en dat er toch nog veel mensen zijn die minder digitaal zijn. De schepen stelt dat de opmaak en druk van het A-blad een aanzienlijke kost is, en dat door de gedrukte exemplaren te verminderen, de kost lager zal zijn. Volgens mij moeten we dit dus zien voor wat het is: een besparingsoperatie van het stadsbestuur, ten koste van senioren die niet mee zijn met de nieuwe technologieën. 

Lees hier mijn vraag en het antwoord van de schepen.