26-11-2018

Een aantal dagen geleden besliste Theo Francken dat het aantal mensen dat asiel kan aanvragen in ons land beperkt wordt tot 50 à 60 per dag. Hierdoor zijn de afgelopen dagen al meer dan 100 mensen op straat beland, want enkel wie asiel aanvraagt kan opvang krijgen. Ik ben het absoluut niet eens met deze limiet. Er is genoeg capaciteit binnen de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) om meer asielaanvragen te verwerken. Dit is een puur politieke beslissing, die niet alleen ingaat tegen het internationale recht maar ook zonder overleg met de regering is genomen. Ik gaf dan ook mijn reactie in verschillende kranten, want iedereen heeft recht om asiel aan te vragen. Uiteraard betekent dit niet dat iedereen zomaar asiel krijgt. Het CGVS gaat in een grondig onderzoek na wie recht heeft op bescherming en wie niet.

Ik vraag met aandrang, stuur de mensen de straat niet op, dat lost de problemen niet op. Zorg ervoor dat de mensen hun aanvraag kunnen indien, zodat men kan bepalen of ze recht hebben op bescherming of niet.

Pers

VRT Journaal, 23/11/2018, Nahima Lanjri (CD&V) over limiet op asielaanvragen: "Iedereen moet asiel kunnen aanvragen"

Standaard.be, 23/11/2018, 'CD&V oneens met Francken over beperking asielaanvragen.'

Nieuwsblad.be, 23/11/2018, 'CD&V clasht met Francken over beperking asielaanvragen.'

Het Belang van Limburg, 24/11/2018, ''Vreemdelingenzaken kan wel meer dan 60 asielaanvragen per dag aan." (c)

De Tijd, 24/11/2018, 'CD&V tegen limiet op asielaanvragen' (c)