19-04-2021 - Uit een recente audit van de stad Antwerpen blijkt dat Sihame El Kaouakibi tot 350.000 euro aan subsidiegeld heeft misbruikt om zichzelf te verrijken. De subsidies waren bedoeld voor haar vzw Let's Go Urban (LGU) die zich inzet voor kansarme jongeren. Maar liefst 131 facturen van LGU aan de stad Antwerpen waren problematisch. Hoe kon dat gebeuren? Bij wie ligt de politieke verantwoordelijkheid? En welke lessen kunnen we hieruit trekken? Ik ging hierover in debat in De Zevende Dag.

Uit de audit die de stad liet uitvoeren blijkt dat het financiële misbruik bij Let’s Go Urban wordt ­geschat op 10 procent van het tussen 2016 en 2020 uitgekeerde ­investerings- en exploitatie­budget. Alles samen gaat het een gat van om en bij een half miljoen euro. Het geld van deze subsidies had geïnvesteerd moeten worden in projecten voor kansarme jongeren en dat is dus niet gebeurd. Het gaat hier dus om diefstal. Men steelt geld van kansarme jongeren om zichzelf te verrijken.

Tweet maten, twee gewichten

Dit roept ook vragen op over de controle die het stadsbestuur moest uitoefenen op de besteding van deze subsidies. Het is opmerkelijk dat de bevoegde schepenen voor Jeugd en Financiën dit niet eerder ontdekt hebben. De stad heeft immers heel wat richtlijnen en strenge controle heeft voor betoelaging. Is de controle dan wel verlopen zoals dat moet of kneep men bewust een oogje dicht? Het is al te makkelijk om vooral de fout te leggen bij de ambtenaren. Die zouden slordig en weinig kritisch zijn geweest. Maar zo’n administratie handelt onder de politieke verantwoordelijkheid van de schepen. Hebben de bevoegde schepen voldoende toegekeken op  het correct gebruik  van de middelen en een degelijke controle door haar administratie? 

Het kleinste vzw’tje dat een paar honderd euro ontvangt wordt streng gecontroleerd. Ze moeten elke euro die ze uitgeven verantwoorden. Elk bonnetje voor een aankoop moet worden binnengebracht. Bij LGU ging het om miljoenen en was de controle oppervlakkig en slordig. Er werd hier duidelijk met twee maten en gewichten gewerkt. Hoe kan dat?

Ik zal er ook in de gemeenteraad op aandringen dat de burgemeester en schepenen de hand in eigen boezem steken en kijken waar het mis is gelopen. Het stadsbestuur is de Antwerpenaren een uitleg verschuldigd. Ik zal hier ook in de gemeenteraad op aandringen.

Hoe moet het nu verder?

De stad heeft de vzw Let's Go Urban nu officieel in gebreke gesteld. De samenwerking met de vzw wordt stopgezet, de concessie voor het gebouw wordt verbroken, er gaat geen geld meer naar LGU. Het is evident dat men niet meer kan samenwerken met iemand die de stad heeft opgelicht, iemand die geld stal van kansarme jongeren. Als de werking stopt, komen de jongeren komen daardoor letterlijk in de kou te staan en er is daar evident ook veel goeds opgebouwd. Dat is wat we moeten beschermen. Dit gaf ik vorige maand ook al aan.

Ik heb vorige maand al gezegd dat we fraude moeten aanpakken maar dat de werking wel moet blijven bestaan, dat we het kind niet met het badwater mogen weggooien. Ik ben blij de burgemeester daarop ingaat. Laat jongeren niet de dupe worden van het gesjoemel van 1 persoon. We moeten het project zelf zien te redden, maar dan met een andere vzw, en onder strikt toezicht van de stad.

Strengere controles?

Er gebeurt heel veel goeds met de stedelijke subsidies die naar projecten rond jeugdwerk, sport, armoedebestrijding, senioren, enz. gaan. Deze projecten die schitterend werk leveren mogen nu niet de dupe worden van deze affaire. Dit misbruik mag niet gebruikt worden als alibi om argwanend te zijn tegenover iedereen en elk project verdacht te gaan maken. Strenge en faire controles zijn noodzakelijk maar plaats niet iedereen in dezelfde hoek.

Het is dan ook geen goed idee dat de stad de controles wil aanscherpen. Het recent goedgekeurde subsidiereglement zal niet de oplossing zijn. Wat men vooral moet doen is ervoor zorgen dat het reglement wordt toegepast door iedereen. De bestaande controles zijn al strikt. Deze nog verstrengen zou ervoor zorgen dat de verantwoording voor kleine vzw's zoals een straatcomité niet langer haalbaar wordt. Zorg er daarom in de eerste plaats voor dat de regels voor iedereen gelden en de controles worden uitgevoerd zoals voorgeschreven. 

Bekijk hier het volledige debat in De Zevende Dag.

Lees er meer over in Gazet van Antwerpen, De Morgen, Het NieuwsbladVRT NWS