Geen pauzeknop als het gaat om gesloten opvangcentra

12-09-2018

12-09-2018

Kinderen onbeperkt opsluiten is niet aan de orde. De afspraak was dat de gesloten opvang van gezinnen met kinderen het allerlaatste redmiddel is. Het moet gaan om korte opvang. We hebben een termijn van twee weken afgesproken, eventueel verlengbaar met nog eens twee weken als maximum. Van onbeperkte opsluiting kan geen sprake zijn. Als er misbruik is van procedures, moeten we dat evalueren. Kinderen mogen daar niet de dupe van zijn.

Belga-bericht:

CD&V wil niet dat de opsluiting van uitgewezen gezinnen met kinderen langer kan duren dan de afgesproken maximumtermijn van vier weken. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) wil dat de teller voor die termijn wordt stopgezet op het moment dat er "allerhande nieuwe nutteloze procedures" worden opgestart. "Daar gaan we niet mee akkoord", zegt CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri aan Belga. "Als er misbruik is van procedures, moeten we dat evalueren. Maar er kan geen sprake zijn van de onbeperkte opsluiting van kinderen", aldus Lanjri.

Gisteren/maandag moest het Servische gezin met kinderen dat sinds augustus opgesloten zit in Steenokkerzeel worden vrijgelaten omdat de wettelijke maximumtermijn van vier weken was bereikt. Het gezin werd overgebracht naar een open gezinswoning (FITT) in Sint-Gillis-Waas.

Dat het niet is gelukt om het gezin binnen de 28 dagen te repatriëren, heeft volgens staatssecretaris Theo Francken en de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) te maken met de "de halsstarrige houding van het gezin". Volgens hen wordt er misbruik gemaakt van de procedures. Daarom wil Francken graag het betrokken kb aanpassen zodat de wettelijke termijn wordt opgeschort wanneer gezinnen "allerhande nieuwe nutteloze procedures" opstarten. Op die manier zou men als het ware de pauzeknop kunnen indrukken en zouden gezinnen met kinderen langer dan de wettelijke termijn van vier weken opgesloten blijven in Steenokkerzeel.

Maar dat is niet naar de zin van coalitiepartner CD&V. "We hebben afgesproken dat de gesloten opvang van gezinnen met kinderen het allerlaatste redmiddel is. Het moet gaan om korte opvang. We hebben een termijn van twee weken afgesproken, eventueel verlengbaar met nog eens twee weken. Maar dat is het maximum. Van een onbeperkte opsluiting kan geen sprake zijn", aldus Lanjri.

De CD&V-politica erkent wel dat sommigen de procedures misbruiken. "Maar als er sprake is van misbruik, dan mogen de kinderen daar niet de dupe van zijn. Dan is het aan ons om die misbruiken aan te pakken. Laat ons dan de misbruiken van de procedures evalueren."