16-12-2016

Asielzoekers die tijdens hun procedure materiële ondersteuning krijgen van de overheid, zullen niet langer kunnen genieten van sommige belastingkredieten. De wetgeving is op dit punt niet logisch. Terwijl men hulp ontvangt van de overheid op vlak van huisvesting, voedsel en medische zorgen, kan er tegelijkertijd ook beroep gedaan worden op een aantal belastingvoordelen, ook al werkt men niet. Dat kan leiden tot een positief saldo dat men zonder het te vragen van de fiscus terug trekt., zegt CD&V-Kamerlid Roel Deseyn. Volksvertegenwoordiger en CD&V-asielexperte Nahima Lanjri treedt hem bij: "Het spreekt voor zich dat van zodra men werkt en bijdragen betaalt, het gewone belastingstelsel van toepassing is. Maar zolang men in de opvang verblijft en niet werkt, zouden deze belastingvoordelen niet toegekend mogen worden.". De twee CD&V'ers dienden begin dit jaar een wetsvoorstel in. De regering zorgt nu ook voor een oplossing om dit hiaat in de wetgeving weg te werken.

In het kader van de Opvangwet van 2007, wordt aan een vreemdeling die in ons land een asielaanvraag indient enkel materiële en dus geen financiële steun toegekend. De asielzoeker ontvangt deze materiële ondersteuning, oftewel bed, bad, brood en begeleiding,  zolang zijn of haar procedure loopt. In dit kader worden de asielzoekers ondergebracht in een opvangplaats van het opvangnetwerk dat door Fedasil wordt beheerd. Omdat de asielzoeker in een opvangnetwerk verblijft, wordt hij of zij ook ingeschreven in het wachtregister van de gemeente waar de opvangplaats is gevestigd. Dat betekent dat men vandaag de dag automatisch wordt ingeschreven in het Rijksregister[1] en men bijgevolg verplicht een belastingaangifte dient te doen. Deseyn vindt dat merkwaardig: "Men komt dan in situaties terecht waarin men bovenop de materiële ondersteuning 'bed, bad, brood en begeleiding' van de overheid eveneens kan genieten van bepaalde belastingvoordelen. Wanneer men geen of maar weinig arbeidsinkomsten heeft, trekt men automatisch terug van de fiscus, zonder dat men dit vraagt. Dit is niet logisch en het is ook niet de bedoeling.".

Onze wetgeving houdt er geen rekening mee dat asielzoekers niet alleen BBBB-steun krijgen, maar door hun inschrijving in het wachtregister ook belastingplichtig worden en bijgevolg ook van bepaalde belastingsvoordelen kunnen genieten, namelijk het belastingkrediet voor kinderen ten laste.

Daarom schreven beide parlementsleden een wetsvoorstel dat ervoor zorgt dat asielzoekers die nog in de opvang zitten en niet werken, eveneens uitgesloten worden van dergelijke kredieten. Lanjri wijst erop dat dit van toepassing zou zijn op de overgrote meerderheid van de asielzoekers.

Asielzoekers mogen ten vroegste na 4 maanden werken en slechts een klein percentage (3,5 %[2]) van de asielzoekers die nog in de opvang zitten en mag werken, vindt ook effectief een job. Deze mensen dienen ook een bijdrage te betalen voor de kosten van hun opvang. Indien hun inkomen voldoende hoog is, kunnen zij geen aanspraak meer maken op de BBBB-steun in de opvang.

Volgend op het initiatief van Deseyn en Lanjri werkte de regering een oplossing uit, vervat in een wetsontwerp dat deze week in de commissie Financiën zal worden gestemd. Asielzoekers die ingeschreven zijn in het wachtregister, in de opvang zitten en niet werken, worden voortaan uitgesloten van het toepassingsveld van de personenbelasting. De CD&V-Kamerleden reageren tevreden: "We kunnen deze bedragen beter investeren voor een nog betere begeleiding naar werk. Dat is een win-win situatie voor iedereen. De asielzoeker staat zo sneller op eigen benen en kan op zijn beurt bijdragen aan de maatschappij, doordat hij of zij, net als andere werknemers, een bijdrage betaalt aan de sociale zekerheid."

Lees hier het wetsvoorstel

Pers

De Standaard, 15/12/2016, 'Asielzoerks krijgen geen belastingen meer terug zonder zelf te betalen', (c)

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.