Vandaag wachten meer dan 6000 mensen nog steeds op hun werkloosheidsuitkering van de Hulpkas. De tijd tussen de indiening van het dossier en de uitbetaling van de uitkering loopt op tot drie à vier maanden. Mensen dienen zo maanden te overbruggen zonder inkomen terwijl hun kosten zich opstapelen. Ik riep de minister nogmaals op om oplossingen te zoeken voor deze tijdelijke werklozen die in de problemen komen doordat ze maanden lang moeten wachten op hun uitkering. Niet iedereen heeft immers een spaarpotje om de facturen of de lening intussen verder te betalen.

Reeds in november sprak ik de minister aan over de lange wachtlijsten bij de Hulpkas. Door de coronacrisis kreeg de Hulpkas te maken met een sterke stijging in de dossiers, omdat veel werknemers door corona voor de eerste keer met werkloosheid geconfronteerd zijn. Ook drong ik er bij de minister op aan om ervoor te zorgen dat werklozen met hun vragen terecht kunnen bij de dienst. De telefoonlijnen van de Hulpkas waren overbelast, mails werden niet beantwoord en de kantoren zijn wegens de coronamaatregelen dicht. Het kan niet dat burgers geen contact kunenn opnemen met een overheidsdienst.

Minister Dermagne nam verschillende initiatieven om een oplossing te zoeken voor de lange wachttijden. Het gaat over een aanwerving van 70 nieuwe werknemers en de inzet van studenten en personeelsleden uit andere overheidsdiensten. Daarnaast wordt meer ingezet op de automatische en digitale afhandeling van de dossiers en doen heel wat werknemers vrijwillig overuren. De minister beloofde om nog maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de dossiers zo snel mogelijk behandeld worden.

De Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen kan ongeveer 10 procent van de dossiers rond tijdelijke werkloosheid in het kader van corona niet onmiddellijk behandelen. Ik sprak de minister hier vandaag nogmaals op aan. Heel wat OCMW's moeten nu ook noodgedwongen voorschotten uitbetalen aan werklozen. Dit brengt heel wat extra administratief werk met zich mee dat kan vermeden worden. 

Als mensen maandenlang op hun werkloosheidsuitkering moeten wachten, komen ze vaak in de problemen. Niet iedereen heeft een spaarpotje om de facturen of de lening intussen verder te betalen.  Ik vraag de minister dan ook om te onderzoeken of deze mensen al een voorschot kunnen krijgen van de Hulpkas.  Zo vermijden we dat iedereen voor een voorschot doorgestuurd wordt naar de OCMW’s, die al overbevraagd zijn.

Lees hier het artikel van Het Nieuwsblad.

12-01-2021