Beter asielzoekers spreiden dan ze in één groot centrum onder te brengen

06-12-2017

06-12-2017

Tijdens de jongste debatten over de beleidsnota asiel en migratie voor 2018 kwam ook de actuele stand van de opvangcentra voor asielzoekers aan bod. “De vluchtelingencrisis ligt voor een groot stuk achter ons”, zegt CD&V-parlementslid Nahima Lanjri. “Om die reden wordt ook de opvangcapaciteit afgebouwd.”

Vandaag zijn er nog 23.700 opvangplaatsen en dat aantal wil de staatssecretaris voor Asiel en Migratie terugbrengen tot 18.000 plaatsen, net zoals voor de jongste vluchtelingencrisis. Hij wil daarbij vooral inzetten op collectieve opvang. Maar die vermindering dient evenwichtig te gebeuren tussen de collectieve en de individuele opvang. Een niet te sterke afbouw bij de lokale opvang initiatieven (LOI) is aangewezen. LOI’s genieten een groter maatschappelijk draagvlak en leiden tot betere integratieresultaten. Bovendien zijn ze goedkoper.

Het Rekenhof stelt dat een verblijf in een asielcentrum in 2015 gemiddeld 45 euro per persoon per dag kostte. De opvang door een lokaal OCMW is 8,1 euro minder duur.

In het regeerakkoord is afgesproken om mensen met een kwetsbaar profiel in een LOI onder te brengen. Daarom heb ik de staatssecretaris de vraag gesteld of dat nog altijd zo gebeurt. En mijn bezorgdheid gaat ook uit naar gezinnen met kinderen. Hun opvang in LOI’s mag niet staan of vallen met de interventie van deze of gene organisatie. De staatssecretaris erkent het probleem en heeft beloofd het te zullen bespreken met Fedasil.

Pers

De Tijd, 06/12/2017, Overheid heeft geen idee wat asielopvang precies kost (c)