15-07-2017

De personeelsleden van de brandweerdiensten hebben een apart statuut. Dit statuut voorziet in de mogelijkheid tot wedertewerkstelling voor mensen die een aangepaste job wensen, onder meer in de marge van het eindeloopbaanbeleid of wanneer men medisch ongeschikt wordt verklaard. Brandweerlieden die het rustiger aan willen doen of medisch ongeschikt worden verklaard om hun huidige job te doen, kunnen deeltijds aan de slag. Dat is positief, maar die deeltijdse tewerkstelling is beperkt tot vijf jaar. Na die periode moet het personeelslid voltijds aan de slag of terugvallen op de ziekteverzekering. Dat is jammer. Ze moeten zo afscheid nemen van een job die ze waarschijnlijk graag doen en vallen volledig ten koste van de gemeenschap, terwijl ze eigenlijk nog wel willen werken en bijgevolg dus bijdragen.

Dat kan soms tot vreemde situaties leiden. Zo zijn er gevallen bekend van brandweerlui die wegens gezondheidsproblemen niet meer voltijds mogen werken, beroep doen op de halftijdse loopbaanonderbreking. Als de loopbaanonderbreking na vijf jaar voorbij is, moet men ofwel opnieuw voltijds aan de slag of valt men terug op een voltijdse ziekte-uitkering. Nochtans gaat het hier om mensen die nog willen werken, maar dit omwille van hun gezondheid niet meer voltijds kunnen. Het is jammer dat zij dan richting ziekte-uitkering worden geduwd. Ze moeten zo afscheid nemen van een job die ze waarschijnlijk graag doen en vallen volledig ten koste van de gemeenschap, terwijl ze eigenlijk nog wel willen werken en bijgevolg dus bijdragen.

Het initiatief van de regering om in de privésector werknemers die lange tijd afwezig waren, terug in te schakelen bestaat niet binnen het statuut van de brandweerlui. Dat moet veranderen. Op die manier zouden langdurig zieken halftijds aan het werk kunnen gaan binnen de brandweerzone en halftijds een ziekte-uitkering kunnen blijven genieten.

Langer aan de slag blijven

Als we mensen langer aan het werk willen houden, moeten we ze ook aangepaste werkomstandigheden kunnen aanbieden. Dat geldt niet alleen voor de privésector, maar evenzeer voor mensen in de publieke sector. Het is veel beter om mensen de mogelijkheid te bieden halftijds aan de slag te gaan als het kan, dan hen te verplichten voltijds ziekteverlof te nemen omdat het niet anders kan.

Federaal minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon heeft alvast oren naar mijn voorstel. Hij zal deze suggestie onderzoeken, want ze ligt inderdaad in de lijn van de beslissing die in de privésector werd genomen. Hij is van mening dat die lijn moet doorgetrokken worden.

Eindeloopbaanbeleid

De minister benadrukt wel dat de brandweerzones zelf een concreet beleid moeten uitstippelen. In de bijkomende dotatie die van de federale overheid aan de brandweerzones werd toegekend, werd in een ondersteuning voor een eindeloopbaanbeleid voorzien. Een wedertewerkstelling van brandweerlieden is vooral maatwerk. De zones hebben dan ook de nodige instrumenten om op dit vlak een beleid te ontwikkelen. Ik ben blij dat de minister mijn visie deelt. Het gaat hier over mensen die willen werken, maar die dat door hun gezondheidstoestand jammer genoeg niet kunnen. Als zij halftijds willen werken, moet dit mogelijk zijn.

Lees hier mijn vraag en het antwoord van de minister (p. 24-25).

Pers

Gazet van Antwerpen, 15/07/2017, Zieke brandweerlui mogen deeltijds blijven werken (c).

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.