26-03-2018

Gisteren gingen we in ATV Wakker op Zondag in debat over armoedebestrijding en betaalbaar wonen in de stad Antwerpen. Jammer genoeg bestaat er geen tovermiddel om armoede op te lossen. Het is wél noodzakelijk dat alle bestuursniveaus hiervoor samenwerken: federaal, Vlaams én de stad Antwerpen. Er zijn al een aantal initiatieven, maar we moeten nog ambitieuzer zijn. Ook met betrekking tot betaalbaar wonen mogen we als stad een tandje bijsteken.

Enkele fragmenten: 

Voorstel voor een Breed Geïntegreerd Onthaal in Antwerpen:

Voorstel rollend fonds voor renovatie van woningen op de privémarkt en koppeling aan sociaal verhuur: