Kwalitatieve informatieuitwisseling broodnodig voor een correcte risicoanalyse bij gedwongen terugkeer

 
27/09/2016 - In het recent jaarlijks rapport van de AIG, de algemene inspectie van de federale politie, wordt een overzicht gegeven van de controles die zij uitoefent op de politiediensten in het kader van de begeleiding van mensen die gedwongen worden uitgewezen. Het rapport van 2015 voorziet nu ook in aanbevelingen. Momenteel blijkt er weinig of geen kennis of informatie over de psychosociale toestand van de te verwijderen persoon aanwezig te zijn. Deze kan wel nuttig zijn om een betere inschatting te maken van de risico’s. Ik vroeg de minister van Binnenlandse Zaken welke maatregelen intussen werden genomen om dit probleem te verhelpen en of er nog maatregelen zullen volgen? Read more
 
 

Gemeenteambtenaren informeren nog te vaak verkeerd over nationaliteitsverwerving

 
26/09/2016 - Als actief lid en voorzitter van de commissie voor de Naturalisaties ontvang ik regelmatig vragen van mensen over naturalisatie en nationaliteitsverwerving, maar ook verhalen, waarbij ik vaststel dat zij heel vaak door de gemeente verkeerdelijk zijn geïnformeerd. Ik vroeg in de commissie Justitie aan minister Koen Geens hoe de gemeenteambtenaren in het verleden op de hoogte gebracht werden, van wijzigingen in de wetgeving en hoe dit vandaag verloopt. Read more
 
 
Bezorgd over gevallen van huisvredebreuk door politie

Bezorgd over gevallen van huisvredebreuk door politie

 
24/09/2016 - Wanneer mensen illegaal in ons land verblijven, kan de politie hen oppakken met het oog op uitwijzing. Maar, om de woning te betreden heeft men telkens een (rechterlijk) mandaat of toestemming van de bewoner zelf nodig. In antwoord op mijn mondelinge vraag zei de minister dat er helemaal geen toestemming hoeft gegeven te worden door de mensen die de woning bezetten, noch hoeft hiervoor een rechterlijke toestemming verleend te worden. Deze visie is niet correct en schendt bovendien de Grondwet. Het uitwijsbeleid is het cruciale sluitstuk van ons asielbeleid, maar moet wel volgens de regels van de rechtsstaat gebeuren. Vandaag in De Morgen. Read more
 
 
Naar een oplossing voor de automatische toekenning van sociaal tarief gas en elektriciteit

Naar een oplossing voor de automatische toekenning van sociaal tarief gas en elektriciteit

 
23/09/2016 - Sinds 1999, samen met de vrijmaking van de energiemarkt, werd een systeem in het leven geroepen, waardoor voor bepaalde groepen mensen een sociaal tarief voor gas en elektriciteit mogelijk is. In 2007 werd er dan ook beslist om aan mensen met een tegemoetkoming voor personen met een handicap altijd het recht op dat statuut te geven. Sinds 2009 is er in principe ook een automatische toekenning, maar in de praktijk blijkt dat die pas toegepast wordt vanaf de beslissing van de Directie-generaal Personen met een handicap. Deze automatische toekenning bleek een zeer complexe zaak. Daarom stelden de ombudsmannen in 2012 een soort compromis voor. Zij stelden voor dat de Directie-generaal Personen met een handicap papieren attesten zou uitreiken aan de personen met een handicap die een tegemoetkoming krijgen, zodat deze dat aan hun leverancier kunnen bezorgen en de toepassing van het sociaal tarief aan te vragen, met retroactieve kracht. Tot heden is dat probleem echter niet opgelost, hoewel er intussen overleg geweest is tussen de administraties, met de Algemene Directie voor Energie en met de FOD Economie. Ik stelde hierover een vraag in de commissie Bedrijfsleven. Read more
 
 
119 asielzoekers hervestigd, nog 3.693 te gaan

119 asielzoekers hervestigd, nog 3.693 te gaan

 
22/09/2016 -Het Europees spreidingsplan voor vluchtelingen viert vandaag zijn eerste verjaardag. Over een periode van twee jaar tijd moeten 25 Europese lidstaten in totaal 160.000 vluchtelingen overnemen uit ‘frontstaten’ Italië, Griekenland en - sinds kort - ook Turkije.Van de 98.255 toegewezen plaatsen werden er nog geen 5.000 ingevuld. Voor België staat de teller op 119. Griekenland en Italië zijn aan het verdrinken. Maar het is nog niet te laat.Voor België staat de teller op 29 mensen uit Italië en 90 uit Griekenland, waarmee ons land in het peloton meefietst. Er werd al plaats gecreëerd voor 230 mensen. 300 vluchtelingen per maand opvangen is realistisch. Eind vorig jaar klopten elke dag vijfhonderd mensen aan bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Die asielcrisis is voorbij, dus mits een goede organisatie, mag het geen probleem zijn om aan de verplichtingen van het spreidingsplan te voldoen. Ik wil aan de alarmbel trekken, maar het is zeker nog niet te laat. De kinderziektes zijn nu van de baan. Eens het verdeelsysteem op gang komt, kan het snel gaan. Maar we moeten de schade van het voorbije jaar wel inhalen, of de boel ontploft. Lees het artikel op De Standaard Online.   Read more
 
 
 

Pages

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.