Pensioenberekening: mensen niet in onzekerheid laten

 
26/5/2016 -  Eind 2015 bestond er een achterstand in de pernsioenberekening van ongeveer 23 000 dossiers bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). In de betrokken dossiers kregen de gepensioneerden voorlopige bijdragen in afwachting van een definitieve berekening van het hun pensioen.  Read more
 
 

Beperkt toegangsrecht voor sociaal inspecteurs tot privéwoningen

 
25/05/2015- De minister van werk overhandigde vorig jaar de ratificatie van conventie 189 op de jaarlijkse Conferentie voor van de Internationale Arbeidsorganisatie.  Read more
 
 

Aanbod diversiteitsbeleid politie mag niet vrijblijvend zijn

 
25/05/2016- Er is een probleem van racisme bij een beperkte groep van politieagenten in het Antwerpe koprs. Uit een recent rapport van het Comité P blijkt duidelijk dat agenten zich schuldig maken aan racistisch gedrag of racistische uitspraken.  Read more
 
 

Duidelijkheid over gelijktijdige procedures voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

 
19/05/2016 - Sinds de goedkeuring van mijn wet van 26 februari 2015 mogen niet-begeleide minderjarige vreemdelingen twee procedures tegelijk opstarten, namelijk een procedure voor een asielaanvraag en een procedure voor de aanvraag van een bijzonder beschermingsstatuut. Bij vorige vragen bleek dat geen of zeer weinig mensen die dubbele procedure aanvragen. Er bleken onduidelijkheden te bestaan bij de administratie over de documenten die voor beide procedures moesten worden afgeleverd. Ik vroeg de staatssecretaris in de commissie Binnenlandse Zaken of de onduidelijkheid intussen was opgelost. Read more
 
 

Hervestiging moet vooral op spoor blijven

 
19/05/2016 - In het kader van het Europees asielbeleid werd een afspraak voor de resettlement, hervestiging, van vluchtelingen gemaakt. In 2015 en 2016 zouden 550 plaatsen ingevuld worden voor ons land. In 2015 werden uiteindelijk 250 plaatsen niet ingevuld. In de commissie Binnenlandse Zaken vroeg ik de staatssecretaris naar een stand van zaken in de herhuisvesting van vluchtelingen Read more
 
 
 

Pages

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.