Betere ramingen maken in kader van datamatching

 
21/10/2016 - In het rapport van het Rekenhof van eerder dit jaar met betrekking tot de begrotingscontrole lezen we dat de raming van de ontvangsten niet altijd steunen op een gedetailleerde berekening. Het is daarom moeilijk om de opbrengst van de actieplannen voor fraudebestrijding te evalueren. Zo werd er 1,8 miljoen euro voorzien voor optimalere datamatching tussen de RVA en de toenmalige RVP  om niet-toegestane cumulaties van werkloosheid en pensioen te vermijden. Dit bracht slecht 70.000 euro op. Ik vroeg in de commissie Sociale Zaken aan de staatssecretaris hoe men het verschil kan verklaren. Read more
 
 

Blij met bilaterale akkoorden in strijd tegen sociale dumping

 
20/10/2016 - Onlangs sloot België een bilateraal akkoord met Bulgarije in het kader van de strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping. Als mede-indiener van een meerderheidsresolutie om de sociale fraude endumping aan te pakken, ben ik natuurlijk blij dater nu concrete stappen ondernomen worden. De controle op de naleving van de Europese wetgeving in de praktijk is niet altijd evident gebleken en samenwerking met bepaalde landen is aangeraden. Ik vroeg de Staatssecretaris ter bestrijding van de sociale fraude dan ook om meer uitleg in de commissie sociale zaken. Read more
 
 
Vrouwen in de politiek: dezelfde weg afgelegd als alle anderen

Vrouwen in de politiek: dezelfde weg afgelegd als alle anderen

 
20/10/2016 - Vroeger moest men blank, mannelijk en rond de 40 zijn om aan politiek te doen. De quota voor vrouwen in de politiek bracht hier verandering in. Ik heb hetzelfde parcours moeten afleggen als alle anderen. In 1994 stond ik voor het eerst op een lijst, op een onverkiesbare plaats. Als vrouw met een migratieachtergrond heb ik geleerd om van kindsbeen af leren vechten, bijvoorbeeld om verder te studeren. Daar word je sterker van en dat komt van pas in de politiek. Read more
 
 

OCMW's krijgen eindelijk de nodige ondersteuning

 
19/10/2016 - Ik ben tevreden dat de federale regering ingaat op mijn vraag om OCMW’s een bijkomende toelage toe te kennen voor de begeleiding van vluchtelingen en subsidiair beschermden. De commissie Volksgezondheid keurde vandaag een wetsontwerp goed dat een toelage van 10 % van het leefloon per erkende vluchteling toekent aan een OCMW. De regeling geldt voor dit jaar en volgend jaar. Read more
 
 
Zorg ervoor dat niemand nacht moet doorbrengen op straat

Zorg ervoor dat niemand nacht moet doorbrengen op straat

 
14/10/2016 -  Het wordt kouder. De winter staat voor de deur en we zetten thuis de verwarming een paar graden hoger. Ondertussen zijn er echter tienduizenden dak- en thuislozen zijn die dat niet kunnen doen en die op straat moeten overnachten. Ook de Vlaamse Kinderrechtencommissaris wees er recent op dat 1 op 3 thuis- en daklozen minderjarigen zijn. Alleen al in Vlaanderen zijn 1.700 kinderen dak- of thuisloos. Elk jaar organiseren wij winteropvang voor daklozen, gewoonlijk van 1 november tot 31 maart. Dat is ook dit jaar de bedoeling. Wij moeten lessen trekken uit de voorbije jaren. Armoedeorganisaties hebben mij meegedeeld dat heel wat punten voor verbetering vatbaar zijn. Zo zien wij dat er steeds meer vrouwen dakloos zijn, er zijn problemen met het reserveren van een plaats om te overnachten, er zijn organisaties die opvang bieden, waar men letterlijk met een lotje werkt en er zou eigenlijk ook overdag opvang moeten zijn voor gezinnen en kwetsbare personen. Ik stelde hierover vragen in de plenaire vergadering aan de staatssecretaris voor armoedebestrijding. Read more
 
 
 

Pages

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.