Misbruik tijdelijke werkloosheid: overheid en werknemer allebei slachtoffer

 
27/06/2016 - Om misbruik met onderaanneming in geval van tijdelijke werkloosheid tegen te gaan, keurde het parlement eind april een wetsontwerp houdende diverse bepalingen goed. Het werk dat normaal verricht wordt door de werknemer die tijdelijk werkloos gesteld wordt, mag door de werkgever niet aan derden worden uitbesteed tijdens de duur van de tijdelijke werkloosheid. Read more
 
 
Jobverlies bouwsector tegengaan

Jobverlies bouwsector tegengaan

 
24/06/2016 - Volgens de bouwsector zouden er tegen 2020 26.000 jobs verloren gaan door de goedkope arbeidskrachten uit andere landen. Ik stelde een vraag aan de minister over specifieke steunmaatregelen voor de bouwsector. Zo wordt momenteel o.m. bekeken of het stelsel van de ploegenarbeid kan worden aangepast, zodat ook de bouwsector onder dat stelsel valt en men de loonkloof kan verkleinen. Read more
 
 

Misbruik huisarbeid: ruimere mogelijkheden voor arbeidsinspectie

 
23/06/2016 - Jaarlijks komen ongeveer 1.500 klachten binnen bij de inspectiediensten over meer dan 18.000 huisarbeiders. Vorig jaar werden er 6.897 vaststellingen gedaan door de inspectie. Zwartwerk en het welzijn van de huisarbeiders op het werk waren de meeste overtredingen die men kon vaststellen. Read more
 
 

Aanpak discriminatie arbeidsmarkt: niet te lang wachten met uitvoering

 
23/06/2016 - Vorig jaar werd de resolutie goedgekeurd om de discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken. Daarin  werden verschillende voorstellen  gelanceerd.  Een  aantal  ervan  hebben  betrekking  op de gerichte controles of de mystery calls.   Read more
 
 
Meer dan 1.500 klachten over uitbuiting huispersoneel: topje van de ijsberg

Meer dan 1.500 klachten over uitbuiting huispersoneel: topje van de ijsberg

 
21/06/2016 - Huisarbeid is een sector waarin zeer veel mensen zonder papieren zijn tewerkgesteld. Over hoeveel mensen het exact gaat, weet niemand. Ik vroeg bij de minister van Werk enkele cijfers op. Ik vraag de minister nu om de sector met zijn belangrijkste klachten en kwetsbaarste groepen in kaart te brengen. Er staat een Belgische handtekening onder Conventie 189 van de Internationale Arbeidsorganisatie. We hebben dus beloofd onze dienstboden beter te beschermen. De cijfers maken duidelijk dat dit nodig is. Vandaag in De Standaard. Read more
 
 
 

Pages

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.