Zaman Vandaag: "CD&V gaat voor een warm en verdraagzaam Vlaanderen"

25-11-2013

“Wij passen voor een koud Vlaanderen. Wij passen voor een kil Vlaanderen. Wij passen voor een hardvochtig Vlaanderen. Wij gaan uit van een warm Vlaanderen.” Zo verwoordde CD&V-voorzitter Wouter Beke afgelopen weekend de vernieuwingsdrang van de partij op het ‘Innestocongres’. De definitieve congrestekst, die tijdens de debatten werd bepaald, omvat naast een pleidooi voor de hervorming van de kinderbijslag, de schoolplicht vanaf drie jaar of een maximumfactuur voor niet-medische zorgen, ook een verdediging van de hoofddoek op alle domeinen.

“Wij pleiten niet voor een algemeen verbod op religieuze en levensbeschouwelijke symbolen in het onderwijs en in de openbare dienstverlening, met uitzondering van zij die gezagsfuncties uitoefenen (bijvoorbeeld rechters). Politiek verkozenen zijn per definitie niet neutraal en kunnen dus nooit onderworpen worden aan een verbod.” Zo luiden drie regels van de – definitieve – congrestekst ‘Operatie Innesto’ (de wijnterm, jonge scheuten enten op oude ranken, staat voor de vernieuwing die de partij voor ogen heeft, nvdr.), de basis van het verkiezingsprogramma van CD&V voor mei 2014.

Tijdens een driedaagse in Lommel afgelopen week – het sluitstuk van de ‘vernieuwingsoperatie’ die al een jaar loopt – ging de top van de Christendemocratische partij in debat met haar achterban om die definitieve visie vast te leggen. Basis was de ontwerptekst die partijvoorzitter Wouter Beke in mei voorstelde en die sindsdien onderwerp was van discussies op alle niveaus, van partijtop tot lokale afdelingen. Tijdens het afsluitende congres met 3.500 militanten werden nog heel wat passages bevestigd, gewijzigd of afgeschoten.

De visie op de hoofddoek echter werd – op enkele aanpassingen in de marge na – vlot overgeheveld van de voorlopige naar de definitieve congrestekst, volgens federaal volksvertegenwoordiger Nahima Lanjri. “Enkel de discussiepunten kwamen nog ter sprake afgelopen weekend.” Het standpunt tegenover de hoofddoek kreeg eerder al de goedkeuring van zo’n 30.000 christendemocraten.

Niet onlogisch, meent Lanjri. “Als partij dragen wij godsdienstvrijheid hoog in het vaandel, ook de vrijheid om godsdienst te beleven en te uiten. Sommige partijen menen dat godsdienstbeleving tot de privésfeer behoort en enkel thuis of op straat kan. Wij gaan niet akkoord. Godsdienst maakt deel uit van je identiteit, ook school, ook op het werk… Je hoeft dat niet te verbergen, zolang het past binnen de spelregels van de samenleving of bepaalde afspraken of voorschriften.” De CD&V-visie is daarom heel duidelijk: er moet keuzevrijheid zijn.

Weerbaarheid

“Willen leerlingen een religieus symbool dragen, dan moet dat kunnen”, stelt de volksvertegenwoordiger. “Willen ze dat niet, dan is dat even goed. Het kan geen verbod zijn, maar evenmin een verplichting.”

Ook al voelen jongeren druk vanuit hun omgeving, met een verbod los je niets op, meent ze. “Het onderwijs moet jongeren waarden meegeven die we als maatschappij belangrijk vinden: keuzevrijheid, gelijkheid tussen man en vrouw, godsdienstvrijheid… Op die manier voed je hen op tot zelfbewuste, kritische en weerbare mensen, die zelf keuzes durven te maken. Als je het echt meent met die waarden, moet je jonge mensen ook de kans geven om ze in de praktijk om te zetten.”

Een hoofddoekenverbod duwt dat doel enkel verder weg. “Het zorgt ervoor dat mensen aparte scholen oprichten of leerlingen thuisonderwijs volgen. Op die manier komen ze niet meer in contact met anderen, terwijl we jongeren net in de maatschappij willen houden en hen willen betrekken.”

“Hetzelfde geldt voor ambtenaren: zij moeten ook de keuze krijgen.” Neutraliteit kan daarbij geen tegenargument zijn, meent Lanjri. “Je kan perfect een hoofddoek dragen en neutraal zijn. Neutraliteit zit in de dienstverlening, niet in de kledij.” Omgekeerd is het zeker geen garantie dat iedereen zonder hoofddoek of andere religieuze symbolen aan het loket neutraal is, benadrukt ze. “Ook politieke of filosofische overtuigingen horen daar niet thuis.”

Kinderbijslag

Ook heel wat andere voorstellen konden op grote bijval rekenen tijdens het congres. Zo lanceerde de partij het voorstel om elk kind even veel kinderbijslag te geven, “ongeacht het sociaal statuut van de ouders of de plaats in het gezin”. Al zouden er wel sociale correcties zijn: gezinnen met een laag inkomen zouden meer kinderbijslag krijgen. Naargelang van de leeftijd van het kind wordt die bijslag aangevuld, bijvoorbeeld met een studiebeurs.

Ook het voorstel om de schoolplicht in te voeren vanaf drie jaar, en alle kinderen naar de kleuterschool te sturen, werd naar de definitieve congrestekst gestemd. Andere voorstellen die groen licht kregen, waren onder meer het rijbewijs met punten, een kilometerheffing in plaats van een verkeersbelasting, het schrappen van gratis openbaar vervoer, een maximumfactuur voor niet-medische zorgen, het behoud van de pensioenleeftijd op 65 jaar en een hervorming van de woonbonus om renovatie te stimuleren.

Andere noten waren moelijker te kraken. Zo werd het controversiële voorstel om de zomervakantie in te korten tot zes weken, op de lange baan geschoven. De partij plant eerst een nieuw overleg met het onderwijsveld en gaat voorlopig voor “een betere spreiding van de vakantieperiodes”. Het idee om het ambtenarenstatuut te laten uitdoven werd dan weer afgezwakt tot ‘een evolutie naar één sociaal statuut met de privé’.

Als Innesto één ding duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel dit: Op haar kruistocht richting een “warm Vlaanderen” toonde CD&V zich afgelopen weekend levenskrachtiger dan ooit. Met vastberaden tred nam ze bovendien duidelijke afstand van N-VA: CD&V kiest “voor een uitgestoken hand in plaats van de gebalde vuist, voor zekerheid van de vooruitgang in plaats van de chaos van de blokkering, voor een positief federalisme in plaats van een verdoken con-separatisme”, aldus Vlaams minister-president Kris Peeters.

(C) Zaman Vandaag, Renée Moernaut, Brussel

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.