Nieuws

Mijn maand maart in beeld

De maand maart luidt steevast de lente in. Dit jaar is maart ook voor mij de start van een belangrijke periode: het begin van de nationale verkiezingscampagne. Samen met mijn team ben ik nu volop bezig aan de voorbereiding. Helpende handen zijn nog altijd meer dan welkom.

Het startschot: kandidatendag provincie Antwerpen

Tijdens de kandidatendag op 23 maart stelde CD&V de centrale verkiezingsthema’s voor: uw welzijn, uw veiligheid en uw inkomen. Het definitieve verkiezingsprogramma zal bekend gemaakt worden op 21 april. Op de kandidatendag maakten de kandidaten alvast kennis met elkaar en werd er een fotoshoot georganiseerd. De fotosessie inspireerde mij alvast tot een immitatie van de befaamde serie Charlie’s Angels.  

#teamNahima: Helpt u me opnieuw parlementslid te worden?

2024 wordt een boeiend jaar voor de politiek, met zowel nationale als lokale verkiezingen. Voor de verkiezingen van 9 juni, sta ik als 1e opvolger voor de Kamer op de cd&v-lijst. Een positie die me een mooie kans geeft om opnieuw in het federale parlement te komen, waarin ik de voorbije twintig jaar aardig wat kon realiseren.

Wist je dat...er sinds februari een premie is voor werken aan gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw?

Wil je als verhuurder aan een woonmaatschappij het dak of een gascondensatieketel vervangen? Dan kan je vanaf 1 februari 2024 beroep doen op een aanvullende premie. Ook eigenaar-bewoners die behoren tot de laagste en middelste inkomenscategorie kunnen voor gemeenschappelijke delen of bepaalde collectieve installaties van een appartementsgebouw een aanvullende premie aanvragen. 

Gezocht huisartsen

Ongeveer 3 op 4 Vlaamse gemeenten is huisartsarm, wat wilt zeggen dat zij kampen met een tekort aan huisartsen. Ongeveer 6 op 10 praktijken heeft een vorm van patiëntenstop. De gevolgen voor patiënten laten zich elke dag voelen: lang wachten op een afspraak, patiëntenstops, geen huisarts meer in de gemeente, wachtposten die op een verre afstand liggen.

Sociaal energietarief mag niet afhangen van statuten

Alles of niets. Dat is vandaag het probleem met het sociaal energietarief. Als je werkt aan een laag loon, dan heb je in principe geen recht op een sociaal tarief om je energiefacturen te betalen. Je mankeert immers het bijhorende statuut. Zo kan een leefloner met hetzelfde inkomen wel beroep doen op dat sociaal tarief. Daarom pleitte ik eind januari 2024 in de commissie Energie voor een rechtzetting hiervan.

Regering volgt mijn voorstel om verplicht medisch pensioen voor ambtenaren af te schaffen

De federale regering gaat langdurig zieke ambtenaren niet langer op verplicht medisch pensioen sturen. Hiermee volgt ze mijn resolutie voor de hervorming van dit ziektepensioen. Ik gaf aan dat het niet kan dat ambtenaren die langdurig ziek zijn, zomaar op pensioen gezet worden, en geen kans krijgen om na hun ziekte opnieuw aan de slag te gaan. Ze worden vaak op te jonge leeftijd afgeschreven. Dat verplichte ziektepensioen voor vastbenoemde ambtenaren moet dichter aanleunen bij het ziektepensioen voor werknemers uit de privésector en contractuele ambtenaren. Hierdoor hebben die vastbenoemde ambtenaren ook recht op een ziekte- of invaliditeitsuitkering en kansen op re-integratie. 

Menstruatiearmoede en mantelzorg opnieuw op de agenda

Tijdens de Commissie Sociale Zaken en Werk streed half januari opnieuw tegen menstruatiearmoede en voor flexibelere mantelzorg. Nu de adviezen van o.a. Vrouwenraad, BruZelle en Gezinsbond binnen zijn, is het tijd om mijn amendementen op tafel te leggen. 

KIES2024: Ik word 1ste opvolger op de Kamerlijst!

Op 9 juni zal ik aan de verkiezingen deelnemen als eerste opvolger op de lijst van de Kamer. Dat heeft het provinciale partijbestuur dinsdagavond beslist. Ik ben tevreden met deze plaats. Ze geeft me hopelijk de kans om vanuit het federale parlement de vragen en problemen van mensen aan te pakken, wat ik intussen al twintig jaar lang met volle overgave doe!