Nieuws

Verrijkende gesprekken met Oekraïnse vluchtelingen in Antwerpen

Onlangs had ik de eer om een infoavond te mogen voorzitten waarbij ik in gesprek ging met enkele Oekraïense vluchtelingen in België. We hebben het gehad over belangrijke thema's zoals werk, statuut en onderwijs.

Wie enkel Belg wil zijn, moet enkel Belg kunnen zijn

Belgen die nog een tweede nationaliteit hebben, uit hun land van herkomst, moeten in de toekomst afstand kunnen doen van die tweede nationaliteit als ze dit willen. Ik vind dat wie enkel Belg wil zijn, enkel Belg moet kunnen zijn. De Kamer keurde zopas mijn voorstel goed dat de regering oproept om werk te maken van diplomatiek overleg. Onze overheid moet in dialoog gaan met de betrokken buitenlandse overheden. Lees hier de meest gestelde vragen en antwoorden over mijn resolutie.

Slachtoffers intrafamiliaal geweld bij gezinshereniging nu beter beschermd

De commissie Binnenlandse Zaken heeft zonet een wetsvoorstel goedgekeurd om slachtoffers van intrafamiliaal geweld in het kader van gezinshereniging beter te beschermen. “Soms blijven mishandelde vrouwen bij hun partner omdat ze anders een verblijfsvergunning dreigen te verliezen,” licht Kamerlid Nahima Lanjri (CD&V) toe, die het voorstel indiende met haar collega Franky Demon (CD&V). “In plaats van deze slachtoffers van intrafamiliaal geweld dubbel te straffen, moeten we hen extra bescherming bieden.”