Nieuws

Zorg voor beter opvangnet voor dak- en thuislozen

1-12-2021 - In de nacht van 5 op 6 november overleden Mike en Wesley in de fietsparking onder het centraal Station. De combinatie van de koude en alcohol werd hen naar alle waarschijnlijkheid fataal. Helaas zijn zij niet de enige dak- en thuislozen in onze stad die recent het leven lieten door de koude. Ook op 8 november vond de politie, op een kampeerplek in Deurne, het levenloze lichaam van een dakloze man. Dit zijn zeer tragische gebeurtenissen.

Ook sociaal tarief voor mobiele telefonie?

Vandaag kunnen ouderen, mensen met een beperkt inkomen, mensen met een leefloon en mensen met een beperking beroep doen op een sociaal tarief telecommunicatie dat hen toelaat om betaalbaar te telefoneren of internet te raadplegen. Dat is cruciaal, want net als energie en water is telecommunicatie een basisbehoefte geworden. De bevoegde minister werkt al meer dan een jaar aan de hervorming van het sociaal tarief telecom. Zopas vroeg ik haar naar de stand van zaken en pleitte ik voor de toepassing van het sociaal tarief voor mobiel internet en mobiele telefonie. Dit zijn immers de meest gebruikte vormen van telecommunicatie.

Onmenselijke controles IGO-gerechtigden gaan op de schop

26-10-2021 - 65-plussers die over onvoldoende financiële middelen beschikken kunnen beroep doen op een uitkering, de inkomensgarantie voor ouderen. Een belangrijke voorwaarde om deze IGO te kunnen ontvangen is dat men in België woont en verblijft. Hier worden controles op gevoerd want een IGO is in tegenstelling tot het pensioen geen opgebouwd recht maar een uitkering. Deze controles zijn echter zo streng dat veel ouderen bang zijn om de postbode mis te lopen en zo hun uitkering te verliezen. Ik heb er in het verleden al bij de minister op aangedrongen om werk te maken van een grondige hervorming. 

Noodhulp 2.0

15-09-2021 - Er beweegt wat in de noodhulp. Recent lanceerde schepen Tom Meeuws een aangepast reglement voor noodhulp. Dit nieuwe reglement wordt positief onthaald door de meeste hulporganisaties. Er blijven echter nog heel wat onduidelijkheden bij de vrijwilligers van de organisaties bestaan. Ik vroeg de schepen om meer informatie te verschaffen over de begeleiding van deze organisaties en de precieze timing.

Hervorming van het sociaal tarief telecom

28-06-2021 - Telecommunicatie is net als energie en water een basisbehoefte. Ouderen, mensen met een laag inkomen of een beperking kunnen dan ook beroep doen op een sociaal tarief telecom dat hen toelaat om betaalbaar te telefoneren of internet te raadplegen. Personen met een handicap die willen genieten van het sociaal tarief dienen aan een hele reeks van voorwaarden te voldoen waardoor nog te veel personen uit de boot vallen. Bovendien verschillen de voorwaarden voor een sociaal tarief voor telecommunicatie sterk met de voorwaarden voor een sociaal tarief voor energie en water. Ik vroeg minister De Sutter dan ook om de voorwaarden voor het sociaal tarief te vereenvoudigen en te harmoniseren. 

Wist je dat... de minimumpensioenen en uitkeringen vanaf 1 juli stijgen?

De sociale partners hebben een akkoord bereikt over de verdeling van de welvaartsenveloppe. Dit betekent dat de minimumpensioenen, ziekte-, werkloosheids- en invaliditeitsuitkeringen vanaf juli 2021 zullen stijgen. In totaal wordt er 700 miljoen euro extra hiervoor uitgetrokken. Maar wat betekent dit akkoord in de praktijk? Over welke verhogingen gaat het? Hieronder wordt de verdeling van de welvaarstenveloppe in detail besproken.

Waarschuw consumenten voor "gratis leningen"

24-06-2021- Fintechbedrijven zijn de voorbije jaren sterk in opmars. Zo zijn er apps die consumenten een uitstel van betaling bieden zodat ze makkelijk producten op krediet kunnen kopen. Deze bedrijven maken reclame over zogenaamde “gratis leningen" en verlagen zo actief de drempel om iets op krediet te kopen. Zo wordt het steeds eenvoudiger om geld uit te geven dat je niet hebt. De ontnuchtering komt achteraf, wanneer je beseft dat deze leningen toch niet "gratis" zijn. Ik riep de minister op om consumenten te informeren over de risico's die hieraan verbonden zijn. Goed opvolgen en tijdig ingrijpen is de boodschap!

Dak- en thuislozen in Antwerpen worden alsnog in kaart gebracht

29-04-2021 - Onlangs werd voor het eerst in ons land het aantal dak- en thuislozen via een steekproef in kaart gebracht, onder leiding van prof. Hermans en met steun van de Koning Boudewijnstichting. De stad Antwerpen maakte geen deel uit van dit onderzoek, dat liep in Gent, Limburg, Luik en Aarlen. Nochtans vraagt een effectief beleid om duidelijke cijfers en een nauwgeztte monitoring. Vorige maand riep ik schepen Meeuws op om ook Antwerpen te laten deelnemen aan deze interessante meting waarop ik een negatief antwoord kreeg. Op de laatste raadscommissie kondigde schepen Meeuws aan dat hij toch de nodige technische ondersteuning zal uittrekken om deel te nemen aan het onderzoek.

Uitbreiding sociaal energietarief geeft ademruimte aan kwetsbare gezinnen

Dubbel zoveel gezinnen kunnen vanaf volgend jaar genieten van het sociaal tarief voor gas en elektriciteit. Dit betekent een verlaging van de energiefactuur voor 1 miljoen gezinnen! Het parlement keurde zopas een uitbreiding van de doelgroep van het sociaal energietarief goed. Ik ben blij dat ik kon meewerken aan deze maatregel die meer financiële ademruimte geeft aan gezinnen met betalingsmoeilijkheden.