Nieuws

Dringend extra middelen voor voedselbanken

Nooit eerder klopten zoveel mensen aan bij de voedselbanken. Momenteel gaat het om meer dan 200.000 personen per maand, dit is ongezien. Hierdoor krijgen voedselbanken het alsmaar moeilijker. In mei stelde ik hierover al een parlementaire vraag, waarop minister Lalieux mij toen beloofde om extra middelen te voorzien voor de voedselbanken. Door de ongeziene stijging van personen die aankloppen bij de voedselbank dring ik vandaag opnieuw aan om extra middelen te gaan voorzien voor hen.

Nog steeds onduidelijkheid over referentieadres voor dak- en thuislozen

Dak- en thuislozen die geen domicilieadres hebben, kunnen gebruik maken van een referentieadres om te voorkomen dat ze sociale en burgerrechten verliezen. Ook het OCMW kan zo’n referentieadres aanbieden. In de praktijk bestaat hierover heel wat verwarring waardoor mensen die hier recht op hebben, vaak uit de boot vallen. Ik drong er bij de minister van Armoedebestrijding op aan om deze regels snel te verduidelijken.

Prijzen woonzorgcentra gaan door het dak

De dagprijzen in de woonzorgcentra in de stad gaan vanaf 1 mei met 8 procent omhoog. De hardnekkige inflatie heeft ook een stevige impact op het Zorgbedrijf. Een zorgeloze oude dag in het woonzorgcentrum wordt zo voor vele ouderen een utopie. Ik vroeg schepen Van Doesburg naar flankerende maatregelen vanuit de stad.

Stedelijke indexsprong verarmt lokale organisaties

Het inflatiecijfer is in februari opgelopen tot 8,04%, het hoogste cijfer sinds 1983. Maar de stad weigert de indexaanpassing door te voeren in de budgetten van de talloze partnerorganisaties in de cultuur, jeugd, armoedesector,… . Met deze stedelijke indexsprongen verarmen ze de lokale organisaties en hun slagkracht enorm.

IGO-gerechtigden kunnen hun huis weer met gerust hart verlaten

Gepensioneerden die een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) ontvangen, moeten niet langer schrik hebben om hun huis te verlaten en zo de postbode te missen. De onmenselijke controles waarbij de postbode moest controleren of de IGO-gerechtigden wel in ons land verbleven gaan op de schop. De nieuwe procedure zorgt ervoor dat deze 65-plussers meer vrijheid hebben om te genieten van hun oude dag.

Overheid betaalt steeds meer alimentatievoorschotten

Steeds meer gezinnen kloppen aan bij de Dienst voor Alimentatievorderingen om voorschotten op alimentatiegeld te ontvangen. Ook de inning van achterstallig alimentatiegeld bij de onderhoudsplichtigen is verbeterd. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Financiën Van Peteghem op een schriftelijke vraag van CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri. Lanjri : “De initiatieven om DAVO breder kenbaar te maken, werpen duidelijk hun vruchten af. Steeds meer gezinnen vinden hun weg naar DAVO en doen er ook beroep op. En dat is van groot belang om het risico te beperken  dat kwetsbaren, zoals eenoudergezinnen, in armoede terecht komen.”

Brooddozen van Antwerpse kinderen blijven leeg

Na drie jaar proberen en de inzet van een budget van 40 miljoen euro, blijven nog heel wat brooddozen van kinderen op Antwerpse scholen leeg. Schepen Beels verschuilt zich achter praktische problemen met de uitrol van het project maaltijden op school. Inmiddels blijven er kinderen met een lege maag naar school gaan, wat ook hun schoolresultaten negatief beïnvloedt. Ik voelde de schepen aan de tand en pleitte ervoor om alles op alles te zetten om dit project te doen slagen.

Elk kind verdient een fijne verjaardag

Elke kind verdient het om, samen met familie en vrienden, te genieten van zijn/haar verjaardag. Helaas is dat voor kinderen die in armoede opgroeien niet vanzelfsprekend. Daarom vroeg ik om als stad Antwerpen ook toe te treden tot het warme pakjesinitiatief van Feestvarken vzw.

We verlichten de energiefactuur voor elk gezin

De groep mensen die geraakt wordt door de stijgende energieprijzen wordt steeds groter. Daarom openden we met CD&V enkele weken geleden de debatten met een pleidooi voor een verlaagd btw-tarief van 21 naar 6%. Want voor ons was het duidelijk: uitzonderlijke situaties vragen uitzonderlijke maatregelen. Minister Vincent Van Peteghem slaagde erin om hier een akkoord over te sluiten binnen de regering.