Nieuws

Stad Antwerpen gaat eindelijk de dak- en thuislozen tellen

Al 2,5 jaar stel ik vragen in de gemeenteraad om voor de stad Antwerpen het aantal dak-en thuislozen in kaart te brengen. Op 20 oktober 2023 zal eindelijk de eerste telling in de stad plaatsvinden. 

CD&V wil sociaal energietarief uitbreiden naar mensen met laag inkomen

Het sociaal energietarief moet voortaan gelden voor iedereen met een laag inkomen, niet alleen voor mensen met een leefloon of een ander sociaal statuut. Dat stelde ik en mijn collega Kamerlid, Leen Dierick voor. Het voordeel moet wel afnemen naarmate het inkomen stijgt, zodat mensen die meer verdienen maar toch nog een beperkt inkomen hebben, ook kunnen profiteren van het sociaal tarief.

De strijd tegen menstruatiearmoede: waar staan we vandaag?

Menstruatiearmoede is een groot probleem in België. Veel meisjes en vrouwen hebben niet genoeg geld om maandverband of tampons te kopen. Dit kan leiden tot gebrekkige hygiëne, sociaal isolement en schaamte. Het kan zelfs resulteren in verzuim op school of op het werk. Daarom publiceerde de Vrouwenraad vorig jaar een rapport met aanbevelingen om dit probleem aan te pakken. Mijn resolutie wordt momenteel besproken in de commissie.

Verdeel maandverband en tampons voor meisjes in armoede via apothekers

In een recente bevraging van Caritas Vlaanderen gaf of 1 op 8 van de meisjes en vrouwen tussen 12 en 25 jaar aan dat ze al eens onvoldoende geld hadden om menstruatieproducten te kopen. Dit aantal loopt op tot 45% bij meisjes die in armoede leven. “Geen maandverband of tampons hebben wanneer je die nodig hebt heeft een enorme impact op gezondheid en welzijn." In mijn resolutie roep ik de verschillende regeringen op om meer aandacht moeten hebben voor dit probleem: “We moeten onderzoeken of OCMW’s via de apothekers menstruatieproducten kunnen verdelen voor vrouwen die ze niet kunnen betalen”.

België moet voortrekkersrol nemen in recht op reparatie om digitale kloof te verkleinen

Als volksvertegenwoordiger én burger maak ik me zorgen over de digitale uitsluiting die mensen met een laag inkomen en digitaal minder onderlegde mensen kunnen ervaren. In onze steeds digitalere wereld is een laptop of gsm cruciaal om deel te nemen aan de samenleving, maar deze apparaten zijn duur en gaan slechts enkele jaren mee. Dit heeft niet alleen een impact op het klimaat, maar ook op mensen die deze apparaten niet kunnen betalen en zo dreigen uitgesloten te worden. De Europese Commissie heeft aangekondigd het 'recht op reparatie' centraal te stellen in de circulaire economie en heeft al initiatieven aangekondigd om dit te realiseren. Ik vraag me af welke stappen België momenteel kan nemen om deze wetgeving vorm te geven. Hoe kunnen we hierin een mogelijke voortrekkersrol te nemen en de digitale kloof te verkleinen?

Mijn tussenkomst op de IPU in New York, ik promootte in New York ons sociaal watertarief

Ik ging naar New York voor de Interparlementaire Unie (IPU), een forum voor multilaterale politieke gesprekken/onderhandelingen. Daar gaf ik een tussenkomst over het belang van een universele en gelijke toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater voor iedereen.

Tussenkomst bespreking federaal armoedeplan

Vier laatstejaarsstudenten orthopedagogie aan de Karel de Grote Hogeschool schreven een open brief. Vanuit hun verontwaardiging rond opgroeien in kansarmoede hebben zij hierover een brief opgesteld. Deze is gebaseerd op hun getuigenissen die zij verzameld hebben. Met deze brief willen ze aankaarten hoe het is om op te groeien in kansarmoede.

Voedselbanken in zwaar weer

De voedselbanken hebben het zwaar in ons land. Het aantal mensen die gebruik moeten maken van deze diensten stijgt sterk, terwijl tegelijkertijd de schenkingen aan de voedselbanken afnemen.

Help mee met onze kledij inzamelactie

Het CAW Antwerpen, de Weggeefwinkel in Borgerhout en tal van andere welzijnsorganisaties zijn op zoek naar warme kledij voor dak- en thuislozen. De nood is momenteel hoog, daarom besloten wij met cd&v Antwerpen om een inzamelactie te organiseren!

Colloquium tegen armoede en sociale uitsluiting

“4 op 10 Belgen geeft aan dat ze op het einde van de maand moeilijk of niet rondkomen. Momenteel spreekt één op de drie Belgen z’n spaargeld aan!”