Nieuws

Menstruatiearmoede en mantelzorg opnieuw op de agenda

Tijdens de Commissie Sociale Zaken en Werk streed half januari opnieuw tegen menstruatiearmoede en voor flexibelere mantelzorg. Nu de adviezen van o.a. Vrouwenraad, BruZelle en Gezinsbond binnen zijn, is het tijd om mijn amendementen op tafel te leggen. 

Wist je dat... je bij DAVO terecht kan als de alimentatie voor de kinderen niet betaald wordt?

Scheiden is zwaar, zowel emotioneel als financieel. En al zeker wanneer je ex-partner weigert om het onderhoudsgeld voor je kinderen te betalen. Maar wist je dat je hulp kunt zoeken bij DAVO, de Dienst Alimentatievorderingen? Je kan terecht bij DAVO om achterstallig onderhoudsgeld op te eisen en ontvang voorschotten tot 175 euro per kind per maand. Op die manier zorgen we voor een betere bescherming van kwetsbare gezinnen.

Steeds meer gezinnen vragen een voorschot aan Davo

Als koppels met kinderen uit elkaar gaan, dan valt automatisch het woord alimentatie. En de betaling van dit onderhoudsgeld voor de kinderen loopt niet altijd van een leien dakje. Daarom is er sinds 2003 de Dienst voor Alimentatievordering. Ik volg de dienst nauw op en kwam tot de vaststelling dat de voorschotten op alimentatiegeld in 2 jaar gestegen zijn met 17%. Ook de inning van achterstallig alimentatiegeld bij onderhoudsplichtigen steeg met 20 miljoen euro. Dat wil zeggen dat meer en meer mensen de weg naar DAVO vinden. En dat is maar goed ook want eenoudergezinnen zijn vaak kwetsbaar en genieten dankzij DAVO een betere bescherming.

De Visie: uitbreiding sociaal energietarief nog niet voor morgen

De Visie bracht een artikel rond de nood aan een uitbreiding van het sociaal energietarief. De voorbije zomer moesten bijna een half miljoen gezinnen opnieuw op zoek naar een energieleverancier. In juli verloren zij immers hun recht op het uitgebreid sociaal energietarief.

Wist je dat... jongeren uit kwetsbare gezinnen geen remgeld meer betalen?

Ben je jonger dat 25 jaar en kom je uit een gezin met verhoogde tegemoetkoming? Dan kan je gratis terecht bij de dokter of een specialist. Zo hoeven kwetsbare gezinnen niet te besparen op gezondheidszorg. En het globaal medisch dossier, dat geldt als voorwaarde, staat garant voor een betere opvolging bij de huisarts. De maatregel geldt sinds 1 oktober 2023 en zorgt voor een vlotte toegang tot gezondheidszorg voor iedereen. 

Een plan voor armoedebestrijding

De volgende federale regeringen zullen binnen de twaalf maanden na hun installatie met een plan in de strijd tegen armoede moeten komen. Dat staat in een wetsontwerp van bevoegd minister Karine Lalieux (PS), dat dinsdag quasi unaniem groen licht heeft gekregen in de Kamercommissie. Enkel N-VA onthield zich. Concreet verplicht het wetsontwerp elke toekomstige federale regering om binnen de twaalf maanden een armoedebestrijdingsplan goed te keuren. De minister beseft dat een jaar kort kan lijken en dat er nog overleg moet aan vooraf gaan, anderzijds biedt het nadien wel voldoende tijd om de maatregelen uit te voeren.
Nahima Lanjri (CD&V) pleitte voor een grotere betrokkenheid van de organisaties uit het werkveld bij de evaluatie.  

Nahima Lanjri steunt oproep VZW Rebelle met resolutie menstruatiearmoede

Vzw Rebelle roept de politici op om actie te ondernemen tegen menstruatiearmoede. “Hoewel er intussen meer aandacht naar het thema ging, beweegt er op politiek niveau voorlopig weinig”, zegt de vzw. Nahima Lanjri herinnert aan de resolutie rond menstruatiearmoede die in behandeling is in de Commissie Sociale Zaken en Werk waarin aan enkele van de vragen van de vzw wordt tegemoetgekomen.

Overheid pakt lager tarief voor gas en elektriciteit af van 400.000 gezinnen, dit kan niet!

Vanaf zaterdag 1 juli verliezen ongeveer 400.000  gezinnen hun recht op het uitgebreid sociaal tarief voor stroom en gas. Zij zullen voortaan het duurdere commerciële tarief moeten betalen. Dit kan leiden tot financiële problemen voor mensen met een laag inkomen. Samen met Leen Dierick pleit ik al maanden voor een hervorming. Ons voorstel ligt gewoon klaar.

Je bent jonger dan 50 jaar en je verliest je partner? Dan moet je automatisch een tijdelijke uitkering krijgen

Helaas verliezen heel wat mensen hun partner, ook soms mensen jonger dan 50. Naast een emotioneel verlies, betekent dit ook vaak een financieel verlies. Deze personen hebben recht op een overgangsuitkering, maar vaak weten ze dit niet. Het gaat toch om een aanzienlijk bedrag van gemiddeld 1.553 euro/ maand. Ik wil ervoor zorgen dat ze dit voortaan automatisch krijgen.